logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACYJNY MIAST (ZSIM)Zintegrowany System Informacyjny Miast, w ramach którego trzy jednostki samorządu terytorialnego wdrożyły systemy elektronicznego zarządzania dokumentami i zmodernizowały systemy dziedzinowe. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby i podniesienie jakości e-usług świadczonych mieszkańcom Bydgoszczy, Grudziądza, Torunia przez administrację samorządową. W konsekwencji czego, nastąpiło również rozszerzenie kompetencji pracowników administracji w zakresie stosowania nowoczesnych usług IT dla mieszkańców.

Cele projektu:

  • wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez urzędy za pomocą platformy ePUAP,
  • systematyczne zastępowanie korespondencji tradycyjnej korespondencją elektroniczną,
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych,
  • podniesienie świadomości obywateli poprzez promocję wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez urzędy.


Elementy smart:

Usługi publiczne – świadczenie w sposób zautomatyzowany usług publicznych, przez umożliwienie klientom Urzędu skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP zintegrowanych z systemem obiegu dokumentów.
Efektywna administracja – usprawnienie obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz skrócenie czasu załatwiania określonych spraw poprzez wdrożenie interaktywnych e-usług i uruchomienie Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego.