logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0Projekt jest kontynuacją wcześniej realizowanego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.

Jest on realizowany w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi jednostkami sektora finansów publicznych w województwie kujawsko-pomorskim, łącznie 115 podmiotów.
Projekt zakłada rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.
Dla Miasta Bydgoszczy projekt przewiduje rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz budowę Platformy Miejskiej.

 
Platforma Miejska będzie jednym punktem dostępu do e-usług świadczonych przez Miasto Bydgoszcz tzn. użytkownik nie będzie musiał wchodzić na strony poszczególnych podmiotów, żeby wywołać usługę tylko będzie miał do niej dostęp na w swoim panelu. Użytkownik po zalogowaniu będzie miał możliwość wyboru z katalogu dostępnych usług elektronicznych tych, które go interesują oraz umieszczenia ich na swoim pulpicie. Dzięki temu uzyska do nich łatwy dostęp, możliwość subskrypcji (oglądania tylko takich treści, które leżą w zakresie jego zainteresowania) oraz możliwość spersonalizowanej konfiguracji sposobu otrzymywania powiadomień generowanych przez te usługi.
Poza mieszkańcami w rozumieniu osób fizycznych, beneficjentami Platformy będą mogły być również lokalne firmy działające w danym mieście/regionie. Użytkownik zakładający konto w systemie poprzez wypełnienie odpowiednich danych będzie decydował o typie zakładanego konta: indywidualne czy firmowe.

W ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) użytkownicy otrzymają dostęp do szeregu informacji związanych z informacją przestrzenną Miasta. W ramach rozbudowy SIP planuje się udostępnienie narzędzi pozwalających projektantom na wykonywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z poziomu elektronicznego konta oraz automatyczne generowanie i udostępnianie map tematycznych dla celów opracowania planów miejscowych (inwentaryzacja urbanistyczna). System zostanie zasilony danymi z Państwowego Rejestru Granic, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.

Elementy smart:
Usługi publiczne – rozszerzenie dostępnego dla mieszkańców katalogu usług, które można załatwić elektronicznie. Projekt zwiększy dostępność do usług oferowanych przez Miasto.
Efektywna administracja – celem uruchomienia Platformy Miejskiej jest budowa „miejskiego API”, które będzie elementem koniecznym i obowiązkowym przy zamawianiu systemów teleinformatycznych przez Miasto oraz unifikacja usług miejskich oferowanych przez Miasto, swoim mieszkańcom.