logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Osiedle Łęgnowo - jednostka pomocnicza MiastaOrgan uchwałodawczy - Rada Osiedla Łęgnowo

Kadencja: 12 stycznia 2017 - 12 stycznia 2021 zakończona

ZARZĄD OSIEDLA ŁĘGNOWO

Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Stefania Bany

Telefon kontaktowy: 660-794-346

Adres siedziby: ul.Świetlicowa 8

Dyżur:  pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.00 – 19.00

 

Utworzenie Osiedla Łęgnowo:

  • Uchwała Nr IV/18/94 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 12 września 1994 r. w sprawie:  utworzenia Osiedla  Łęgnowo  jako jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Bydgoszczy.

 Granica Osiedla Łęgnowo: 

  • Granica biegnie wzdłuż trakcji kolejowej z Inowrocławia do Bydgoszczy w kierunku północnym do wysokości ul.Nowotoruńskiej, następnie tą ulicą w kierunku wschodnim do linii tramwajowej nr 6 i tą linią w kierunku północnym do rzeki Brdy, tą rzeką w kierunku wschodnim do trakcji kolejowej Bydgoszcz – Toruń i tą trakcją w kierunku południowym do granicy miasta, następnie tą granicą w kierunku zachodnim do trakcji kolejowej Inowrocław – Bydgoszcz.

 Osiedle Łęgnowo obejmuje następujące ulice:  

  • Chemiczna od trakcji kolejowej Bydgoszcz - Inowrocław do ul. Hutniczej, Energetyczna, Hutnicza, Łęgnowska, Nowotoruńska od ul. Hutniczej do ul. Plątnowskiej, Okólna, Pionierów, Sadowa, Spadzista, Spółdzielcza, Mariana Szczerby, Świetlicowa, Toruńska od nr 302 do nr 314, Zakole, Żółwińska.