logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Istnieje wiele definicji SMART CITY. Większość z nich bazuje na kilku wspólnych elementach takich jak: zintegrowane podejście do planowania, przekształcania i zarządzania miastem oparte nie tylko na rozwiązaniach technologicznych, ale powiązane z twórczym zaangażowaniem mieszkańców. Miasto Bydgoszcz prowadzi  działania rozwojowe  w oparciu o tak rozumianą ideę miasta inteligentnego, co zostało zawarte w wizji rozwoju miasta:
Bydgoszcz będzie miastem, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec znajdzie odpowiednie warunki rozwoju, to miasto zapewniające bydgoszczankom i bydgoszczanom najlepsze rozwiązania na każdym etapie życia – dobre miejsce do życia.

Zgodnie z ty podejściem Smart City to miasto dobrze radzące sobie w sześciu kluczowych obszarach rozwoju miast, dla których podajemy przykłady wdrażanych w Bydgoszczy  „inteligentnych rozwiązań”:

Grafika przedstawiająca koło z wydzielonymi sekcjami będącymi linkami do informacji o poszczególnych obszarach inteligentnego rozwoju miasta