logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Znaki miejskieHerb, barwy i hejnał stanowią najważniejsze insygnia samorządowe Miasta Bydgoszczy. Zostały ustanowione Uchwałą Nr XLIV/951/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy. Jako symbole stanowiące o odrębności i tożsamości Miasta Bydgoszczy oraz godności władz reprezentujących społeczność lokalną Miasta Bydgoszczy należne jest im szczególne poszanowanie. Uchwałą Nr LXII/960/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010 r. przyjęte zostały zasady używania herbu, barw i hejnału Miasta Bydgoszczy.

 

Herb - w polu białym umieszczony jest mur miejski czerwony z blankami, z bramą i trzema basztami, z których środkowa jest wyższa i większa. W każdej baszcie jest po jednym oknie łukowym, natomiast na basztach dachy są niebieskie ze złotymi gałkami. Na gałce dachu baszty środkowej znajduje się złoty wietrznik zwrócony w prawo. W murze widnieje brama ze złotą podniesioną broną. Prawe podwoje są otwarte, a otwór bram srebrny. Podwoje są niebieskie a okucie złote.

 

 

Barwami miasta są kolory: biały, czerwony, błękitny umieszczone w tej kolejności licząc od góry, w trzech poziomych pasach w równej szerokości, w prostokącie o proporcjach ścian 8:5. Centrycznie na przecięciu przekątnych umieszczony jest herb Bydgoszczy.

Hejnał Bydgoszczy to kompozycja prof. Konrada Pałubickiego z 1946 r., wyłoniona w konkursie z okazji 600-lecia Bydgoszczy.