logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Osiedle Kapuściska - jednostka pomocnicza MiastaOrgan uchwałodawczy - Rada Osiedla Kapuściska

Kadencja: 14 kwietnia 2016 –  14 kwietnia  2020 zakończona

ZARZĄD OSIEDLA KAPUŚCISKA

Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Magdalena Wawrzyniak

Telefon kontaktowy: 660-794-335

Adres siedziby: Szkoła Podstawowa nr 57, ul. Bohaterów Westerplatte 2

Dyżur:  poniedziałki w godz. 17.00 – 19.00

Utworzenie Osiedla:

  • Uchwała Nr XLVI/469/93 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1grudnia 1993  r .  w sprawie utworzenia Osiedla Kapuściska jako jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Bydgoszczy. 

 Granica Osiedla Kapuściska: 

  • Granica osiedla biegnie: od Ronda Toruńskiego w kierunku południowym ulicami Władysława Bełzy i Szpitalną do ulicy Glinki, następnie tą ulicą do granicy miasta, granicą miasta w kierunku wschodnim do torów kolejowych Bydgoszcz – Inowrocław, następnie tą trakcją kolejową w kierunku północnym do zbiegu ulic Nowotoruńskiej i Mokrej, następnie wzdłuż ulicy Mokrej w kierunku zachodnim do ul. Planu 6-letniego i tą ulicą w kierunku północnym do rzeki Brdy, rzeką Brdą w kierunku zachodnim do ul. Wyszyńskiego i tą ulicą w kierunku południowym do Ronda Toruńskiego. 

 

Osiedle Kapuściska obejmuje następujące ulice:  

Rejon wyborczy Nr 1

  • Cienista, Częstochowska, Filmowa, Kazimierza Wielkiego od ul. Nowotoruńskiej do Mostu Kazimierza Wielkiego, Koralowa, Łuczniczki, Miła, Nastrojowa, Nowotoruńska  od ul. Toruńskiej do ul. Aleje Planu 6-letniego, Perłowa, Radosna, Smętna, Spokojna, Toruńska od nr 101 do nr 125 i od  nr 156  do nr 270, Wesoła,  Władysława Bełzy od nr 1 do końca,  Zacisze.

Rejon wyborczy Nr 2

  •  Aleje Prezydenta Lecha Kaczyńskiego od nr 2 do końca,  Bohaterów Westerplatte, Bernarda Śliwińskiego,  Szarych Szeregów, Walecznych, Wojska Polskiego od nr 21 do nr 27.

Rejon wyborczy Nr 3

  •  Aleje Prezydenta Lecha Kaczyńskiego od nr 1 do końca, Architektów,  Betoniarzy, Chemiczna od  ul. Wojska Polskiego  do trakcji kolejowej Bydgoszcz-Inowrocław, Ciesielska, Dekarzy,  Ignacego Łukasiewicza, Kapuściska, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  Laboratoryjna, Monterów, Murarzy, Sandomierska, Stanisława Noakowskiego, Stolarska, Techników, Wojska Polskiego od nr  29  do końca,  Zachemowska.

Rejon wyborczy Nr 4

  • 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, 62 Pułku Piechoty Wlkp., Alfreda Nobla, Bogdana Raczkowskiego,  Bydgoskich Przemysłowców, Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, Edmunda Matuszewskiego, Emila Gamma, Ernsta Petersona, Eugeniusza Smolińskiego,  Franza Blumwego,   Generalska, Glinki od nr 129 do końca, Hermana Frankego, Jerzego Falkowskiego, Józefa Milcherta, Kliniczna, Kombatantów, ks. prałata Romualda Biniaka,  Mjr. Henryka Hubala - Dobrzańskiego, Solna, Stanisława Jana Rolbieskiego, Szpitalna od nr 1 do końca, Władysława Paciorkiewicza, Wojska Polskiego od nr 22 do końca, Wybieg,  Zdrowotna.

Muzeum, wystawa, fabryka