logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

INICJATYWY LOKALNE „25/75”Program „25/75” jest jedną z możliwości realizacji zadania publicznego z inicjatywy i przy współudziale mieszkańców Bydgoszczy. Jego celem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych gminy.

Występując z wnioskiem o realizację zadania publicznego należy zadeklarować pokrycie 25% szacunkowego kosztu inwestycji. Natomiast pozostałe 75% kosztów zadania pokrywa miasto. Prezydent Miasta może obniżyć wymagany udział mieszkańców z 25% do 15%, jeśli mieszkańcy wcześniej współfinansowali budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Elementy smart:
Świadomość obywatelska – z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy Bydgoszczy.
Usługi publiczne – w oparciu o Program „25/75” możliwa jest realizacja zadań publicznych polegających w szczególności na budowie, rozbudowie lub remoncie dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury.
Transparentna administracja – Komisja ds. Inicjatyw Lokalnych opiniuje wnioski w sprawie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej.


https://www.bydgoszcz.pl/inwestycje/inicjatywy-obywatelskie-program-2575/