logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

System Zarządzania Bezpieczeństwem InformacjiCelem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zapewnienie ochrony danych osobowych oraz innych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy informacji przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Zagwarantowanie dostępności, integralności, poufności, rozliczności oraz autentyczności i niezaprzeczalności danych. Przyjęte reguły i zasady postępowania dotyczą wszystkich pracowników Urzędu oraz wykonawców usług i dostaw jak również inne podmioty współpracujące z Urzędem, które w ramach realizacji zawartych z Urzędem umów i na czas ich realizacji muszą uzyskać dostęp do danych. Przyjęte zasady obowiązują niezależnie od formy przetwarzania informacji.

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zgodny z wymogami normy PN-ISO/IEC 27001:2014

Elementy smart:
Świadomość obywatelska – obywatele zgodnie ze swoimi uprawnieniami są informowani o sposobie przetwarzania ich danych osobowych, także konieczne jest wyrażenie przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania określonej czynności administracyjnej.
Efektywna administracja – realizując obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych obowiązują przyjęte w Urzędzie zasady przetwarzania informacji.