logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

BYDGOSKIE KONSULTACJE SPOŁECZNEKonsultacje społeczne są formą dialogu, którą miasto prowadzi ze swoimi mieszkańcami, by poznać ich opinie w ważnych dla lokalnej społeczności sprawach. Konsultowane są zarówno kwestie dotyczące spraw bieżących takich jak remonty i inwestycje jak również dokumenty, których proces konsultacyjny wymagany jest przepisami prawa. Konsultacje odbywają się w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XLI/879/17 z dnia 29 marca 2017 r., w którym określone są narzędzia, by w sposób sprawny i atrakcyjny dla mieszkańców, przedstawiać konsultowane tematy i poznać zdanie i opinie bydgoszczan. Należą do nich nie tylko ankiety, czy przesyłanie uwag, ale również otwarte spotkania, warsztaty, panele eksperckie, organizowane także w formule zdalnej.

Elementy smart:
Świadomość obywatelska
– konsultacje zapewniają możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie podejmowania miejskich decyzji poprzez zgłaszanie uwag, wniosków i sugestii dotyczących konsultowanych przedsięwzięć, budując tym samym odpowiedzialność mieszkańców za sprawy miasta.
Transparentna administracja – konsultowanie z mieszkańcami podejmowanych w mieście decyzji pełni również rolę informacyjną w zakresie działań realizowanych w mieście.

Portal internetowy poświęcony bydgoskim konsultacjom.
Facebook.