logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

DANE KONTAKTOWE:

Biuro Aktywności Społecznej

ul. Gdańska 5 (piętro I)
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW)

Telefony:

52 58 58 727

52 58 59 445

52 58 59 273

52 58 59 237

52 58 59 109

http://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_organizacji-pozarzadowych/

e- mail: ngo@um.bydgoszcz.pl

FACEEBOK FANPAGE:
https://www.facebook.com/bydngo/

www.bydgoszcz.pl/bcopw