logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

SYSTEMOWA REKRUTACJA OŚWIATOWA W Bydgoszczy nabór do placówek oświatowych odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji za pośrednictwem aplikacji, która pozwala na sprawny przebieg procesu zapisywania uczniów. Elektroniczny nabór przeprowadzany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do klas pierwszych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół dla dorosłych, a także na zajęcia do Pałacu Młodzieży i Młodzieżowych Domów Kultury. Wykorzystanie systemu nie tylko redukuje chaos i wynikający z niego zbędny stres kandydatów i ich rodziców, ale gwarantuje również, że proces naboru przebiega według jasnych i przejrzystych zasad. Wdrożenie elektronicznej rekrutacji to:

  • oszczędność czasu i optymalizacja budżetu poprzez prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie struktury miejsc,
  • możliwość kontrolowania pracy na poszczególnych etapach procesu rekrutacji i reagowania na działania niepożądane,
  • promocja i dbałość o wizerunek dzięki jasnym, przejrzystym regułom i poprawie komunikacji,
  • wsparcie w kształtowaniu oferty edukacyjnej możliwe dzięki posiadaniu informacji o realnym zainteresowaniu daną ofertą.

Elementy smart:
Efektywna i transparentna administracja
– przeprowadzanie elektronicznej rekrutacji optymalizuje koszty związane z procedurą naboru. Ponadto cały proces przebiega według określonych zasad, bez możliwości ingerencji osób nieupoważnionych.
Usługi publiczne
– wdrożenie systemu pozwala kontrolować proces rekrutacyjny na każdym etapie – zarówno w zakresie merytorycznym (m. in. zainteresowanie ofertą edukacyjną szkół i przedszkoli), jak i pod kątem terminowości.

Więcej informacji w zakładce „Edukacja” na portalu www.bydgoszcz.pl