logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Osiedle Wzgórze Wolności - jednostka pomocnicza MiastaOrgan uchwałodawczy Osiedla - Rada Osiedla Wzgórze Wolności

Kadencja: 29 stycznia 2018 - 29 stycznia 2022 zakończona

ZARZĄD OSIEDLA WZGÓRZE WOLNOŚCI

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Zdzisław Tylicki

Telefon kontaktowy: 660-794-356

Adres siedziby: ul. Ujejskiego 66

Dyżur:  środy w godz. 18.00 – 19.00

 Utworzenie Osiedla Wzgórze Wolności:

  • Uchwała Nr XXVIII/309/92 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 15 października 1992 r. w sprawie utworzenia Osiedla Wzgórze Wolności jako jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Bydgoszczy.

 Granica Osiedla Wzgórze Wolności: 

  • Granica biegnie od mostu przy ul.Bernardyńskiej w kierunku południowym ul.Kujawską do zbiegu z ulicą Niziny i tą ulicą przecinając Rondo Toruńskie do mostu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a następnie rzeką Brdą w kierunku zachodnim do mostu przy ul.Bernardyńskiej.

Osiedle Wzgórze Wolności obejmuje następujące ulice:  

Rejon wyborczy Nr 1

  •  Bośniacka, gen. Stanisława  Grzmota – Skotnickiego, Jana Biziela,  Słowiańska, Sokola, Wojska Polskiego od 1 do nr 17 i od nr 2 do nr 10 c.

Rejon wyborczy Nr 2

  • Aleja Stefana Kardynała Wyszyńskiego nr 1, Babia Wieś, Toruńska od nr 1  do nr 99

          i od nr 2 do nr 154, Ustronie, Żupy.

 Rejon wyborczy Nr 3

  • Aleje Jana Pawła II od nr 2 do nr 138, Bałkańska, Bułgarska, Chorwacka, Czeska, Glinki od nr 1 do nr 5, Górzysta, Kornela Ujejskiego od nr 31 do końca i od nr 40 do końca,  Morawska, Polna, Serbska.

 Rejon wyborczy Nr 4

  •  Beskidzka, Karpacka, Kornela Ujejskiego od nr 1 do nr 29 i od nr 2 do nr 38, Kujawska od nr 1 do końca, Sieradzka, Tucholska.

Hala, sport

Hala sportowa w Bydgoszczy otwarta 19 września 2014 roku.