logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

OPIUMOPIUM jest stosowaną w Bydgoszczy Oświatową Platformą Informatyczną Urzędu Miasta, zaprojektowaną i zbudowaną przez miejskich informatyków. Jej wdrożenie umożliwiło zautomatyzowanie komunikacji z placówkami oświatowymi działającymi na terenie miasta. Do systemu dostęp mają placówki oświatowe, wyznaczone jednostki wspierające oświatę oraz wybrane osoby z instytucji zewnętrznych.
System umożliwia przekazywanie wiadomości do dowolnych osób, zdefiniowanych grup osób oraz placówek i grup placówek oświatowych. Ponadto nadzoruje nadsyłanie odpowiedzi i informuje o brakujących przesyłkach, całkowicie automatyzując proces zbierania danych ze szkół.
OPIUM jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się potrzeb użytkowników. Posiada również funkcjonalności, które automatyzują, upraszczają i porządkują pracę, do których należą m.in.: rozbudowana baza teleadresowa placówek oświatowych, centralna baza dyrektorów i głównych księgowych, moduł do elektronicznego zgłaszania potrzeb remontowych i ich analizy, moduł obsługi wniosków (obsługuje składanie wniosków o granty, nagrody, itp. oraz pozwala na zdalną pracę członków komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków), rejestr umów zawieranych przez wszystkie placówki oświatowe, codziennie uaktualniany raport budżetu wszystkich placówek oraz moduł BIP obsługujący wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez Urząd Miasta Bydgoszczy.
System OPIUM zajął II miejsce w prestiżowym konkursie na Lidera Informatyki 2018.

Elementy smart:
Efektywna administracja
– zastosowane podejście pozwoliło uniezależnić się w w/w zakresie od systemów zewnętrznych i ograniczyło koszty ich utrzymania. Daje również możliwość dostosowywania narzędzia do zmieniających się potrzeb oraz zautomatyzować i przyspieszyć pracę.