logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Osiedle Szwederowo - jednostka pomocnicza MiastaOrgan uchwałodawczy Osiedla - Rada Osiedla Szwederowo

Kadencja: 25 kwietnia 2019 – 25 kwietnia 2023 zakończona

ZARZĄD OSIEDLA SZWEDEROWO

Przewodniczący  Zarządu Osiedla: Bogusław Deja

Telefon kontaktowy: 660-794-359

Adres siedziby: ul. Marii Konopnickiej 28

Dyżur:  wtorki w godz. 17.00 -18.00

 

 Utworzenie Osiedla Szwederowo:

  • Uchwała Nr XXV/277/92  Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie  utworzenia Osiedla Szwederowo  jako jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Bydgoszczy.

 Granica Osiedla Szwederowo: 

  • Granica biegnie zachodnią stroną ul. Kujawskiej i dalej południową częścią Zbożowego Rynku do ulicy Wiatrakowej, ulicą Nowodworską i Podgórną do ul.Grudziądzkiej, ulicą Filarecką i Stromą do Placu Poznańskiego, a następnie południową stroną ul.Szubińskiej do ul. Żwirki i Wigury i Biedaszkowo do skraju lotniska i wzdłuż granicy lotniska do ul.Kujawskiej.

 Zmiana granic:

  • Uchwała Nr XVII/509/99  Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 1999 r.  w sprawie wydzielenia z Osiedla Szwederowo – Osiedla Górzyskowo.

Opis nowej granicy:

  • Granica Osiedla Szwederowo biegnie ul.Szubińską od ul.Pięknej w kierunku północnym do placu Poznańskiego, następnie skarpą w kierunku wschodnim wzdłuż ulic Grudziądzkiej i Wały Jagiellońskie do ronda Bernardyńskiego, a następnie ul. Kujawską i aleją Jana Pawła II w kierunku południowym do granicy miasta i tą granicą w kierunku zachodnim do wysokości ul.Bielickiej, a następnie tą ulicą w kierunku północnym do ul.Solskiego, a  następnie ul.Solskiego i Piękną do ul. Szubińskiej.

 Osiedle Szwederowo obejmuje następujące ulice:

Rejon wyborczy Nr 1

  •  Antoniego Chołoniewskiego, Grodziska, Konopna,  Kujawska od nr 2 do końca, Ludwika Solskiego, Lwowska, Nowa, Nowodworska, Podgórna od nr 5 do końca i od nr 6 do końca, Romualda Traugutta,  Sieroca, Teofila Lenartowicza, Terasy, Ugory, Wiatrakowa, Zbigniewa Herberta.

 Rejon wyborczy Nr 2

  • Aleje Jana Pawła II od nr 140 do końca,  Brzozowa od nr 1 do nr 11 i od nr 2 do nr 22, Elizy Orzeszkowej, Gładka, Horodelska, Jesionowa, Ks. Jana Bocheńskiego, Marii Konopnickiej od nr 1 do nr 17 i od nr 2 do nr 16,  Prosta, Przy Lotnisku, Przyłęcka, Pusta, Rynarzewska, Stanisława Sadowskiego, Walentego Stefańskiego, Wczasowa, Ziemska.

 Rejon wyborczy Nr 3

  •  Bohdana Zaleskiego, Brzozowa od nr 13 do końca i od nr 24 do końca, Gabrieli Zapolskiej, Kazimierza Brodzińskiego, Marii Konopnickiej od nr 19 do końca i od nr 18 do końca, Podhalańska,  Seweryna Goszczyńskiego, Tomasza Zana.

 Rejon wyborczy Nr 4

  • Bielicka od nr 2 do nr 22 i od nr 1 do końca, Filarecka, Jana Henryka Dąbrowskiego,  Jordanowska, Juliusza Kossaka od nr 1 do nr 23 i od nr 2 do nr 10, ks. Ignacego Skorupki    od nr 1 do nr 71 i od nr 2 do nr 64, Mariacka, Na Wzgórze Jana Henryka Dąbrowskiego, Norweska, Orla, Piękna od nr 1 do końca, Stanisława Leszczyńskiego od nr 1 do nr 83 i od nr 2 do nr 86, Stroma, Szubińska od nr 1 do nr 21, Szwedzka,  Wincentego Rogali, Żuławy.

 

Wieża Ciśnień