logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Lista zadań relizowanych przez miasto Bydgoszcz z dofinansowaniem centralnymNajwiększe inwestycje w Bydgoszczy realizujemy wykorzystując zewnętrzne fundusze. Oprócz środków unijnych aplikujemy również o dofinansowanie z Budżetu Państwa.