logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Punkty pomocowe i doradztwa w 2023 rokuRozstrzygnęliśmy otwarte konkursy ofert na dofinansowanie magazynów pomocy Bydgoszcz - Ukrainie w 2023 roku. Punkty są prowadzone przez 3 stowarzyszenia w 3 lokalizacjach:

  •     Stowarzyszenie „Kujawsko – Pomorski Dom Ukraiński” na zadanie: dofinansowanie magazynów pomocy Bydgoszcz – Ukrainie w 2023 roku – ul. Jezuicka 5 (www.kpdu.pl, FB);
  •     Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam” na zadanie: prowadzenie miejskiego punktu pomocy uchodźcom Bydgoszcz – Ukrainie – ul. Grunwaldzka 32 (www.dziekiwam.pl, FB);
  •     „Dwie Skały” na zadanie: punkt pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy – ul. Wyszogrodzka 13 (FB Dwie Skały).

Wszystkie punkty działają od lutego 2023 roku.

Punkt informacyjno – doradczy dla cudzoziemców przebywających w Bydgoszczy poprowadzi, również w wyniku otwartego konkursu ofert, Stowarzyszenie „Kujawsko – Pomorski Dom Ukraiński”. W tym miejscu cudzoziemcy uzyskają pomoc w wypełnieniu dokumentów urzędowych, wynajęciu mieszkania, znalezieniu pracy czy zapisaniu dziecka do szkoły lub przedszkola. W punkcie cudzoziemcy przebywający w Bydgoszczy mogą liczyć na wsparcie w:

  •     wypełnianiu dokumentów związanych z legalizacją pobytu,
  •     uzyskaniu obywatelstwa polskiego, Karty Polaka
  •     wypełnieniu innych dokumentów urzędowych,
  •     zapisaniu dziecka do szkoły,
  •     wynajęciu mieszkania,
  •     znalezieniu pracy i uzyskaniu pozwolenia na pracę
  •     sytuacjach kryzysowych, niepełnosprawności, dyskryminacji.

Punkt informacyjno-doradczy mieści się przy ul. Jezuickiej 5, pokój nr 1 na parterze (Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński). Jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00. W weekendy i święta działa infolinia +48 667 467 150 (w godz. 10-14).

W punkcie informacyjno-doradczym cudzoziemcy mogą porozumiewać się m. in. w języku polskim, angielskim, czy ukraińskim. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie w konkursie na poprowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego dla Cudzoziemców w Bydgoszczy otrzymało Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński. Wysokość finansowego wsparcia wynosi 100 tys. zł. Punkt będzie działał do końca br.