logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Otwarte konkursy ofert



Wydział Edukacji i Sportu informuje, że ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ponadto informujemy, że wprowadzony został elektroniczny generator wniosków - system Witkac.pl, za pośrednictwem którego należy przygotować i wysłać elektroniczną wersję oferty a następnie wydrukować i podpisany wydruk złożyć zgodnie z wytycznymi konkursu.

Ogłoszenia konkursowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Instrukcja zakładania konta w systemie Witkac.pl