logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

MIEJSKA SIEĆ TELEINFORMATYCZNA (MST)W ramach projektu powstała sieć szkieletowa, umożliwiająca rozwój aplikacji i komunikacji elektronicznej między jednostkami Miasta. Cała infrastruktura powstała w ramach inwestycji własnych i dotacji od wojewody, obejmując: 100 km światłowodów, które łączą: 9 jednostek miejskich, 8 spółek z udziałem Miasta oraz 87 jednostek oświatowych. W ramach Miejskiej Sieci Teleinformatycznej Miasto zarządza: 300 przełącznikami, 3 routerami, 2 urządzeniami UTM, 8000 portami na przełącznikach oraz 55 urządzeniami Access Point.
Urząd Miasta Bydgoszczy posiada rozproszoną centralę telefoniczną w 12 lokalizacjach obsługującą 1 300 linii telefonicznych. Do centrali UMB dołączone są też centrale telefoniczne: Muzeum Okręgowego i Przystani Bydgoszcz.

Elementy smart:
Usługi publiczne – dzięki nowoczesnej infrastrukturze MST jednostki miejskie mogą sprawniej komunikować się oraz świadczyć wspólne usługi na rzecz mieszkańców miasta.