logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWEStale postępujący rozwój społeczeństwa informacyjnego upowszechnił korzystanie z portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram lub Twitter, które stanowią narzędzia do szybkiego i bieżącego przekazywania informacji. Miasto także stara się w ten sposób dotrzeć do osób, które są zainteresowane sprawami Bydgoszczy, planowanymi wydarzeniami oraz bieżącymi informacjami.
Konta miejskie na portalach społecznościowych to także dodatkowa forma kontaktu mieszkańców z urzędem, która pozwala na przekazywanie informacji w prostych i powszechnie znanych serwisach. Konta na portalach społecznościowych funkcjonują zarówno w ramach urzędu, jak również miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem miasta.

Miasto posiada także kanał w serwisie internetowym YouTube. Subskrybenci kanału „Miasto Bydgoszcz” mogą dzięki temu oglądać na żywo sesje Rady Miasta Bydgoszczy, filmy promocyjne, relacje z wydarzeń, konferencje prasowe, a także spotkania z mieszkańcami.

Elementy smart:

Świadomość obywatelska
– dostęp do bieżących i aktualnych informacji zwiększa wiedzę użytkowników portali społecznościowych o sytuacji w mieście, planowanych inwestycjach czy wydarzeniach kulturalnych lub sportowych. Daje także możliwość publicznego wypowiedzenia się, udostępniania ciekawych i przydatnych informacji oraz pozyskiwania wiedzy w sprawach ważnych w czasie rzeczywistym.
Efektywna i transparentna administracja
– dzięki serwisom internetowym, które łączą osoby zainteresowane sprawami miasta zwiększa się również przejrzystość podejmowanych działań. W każdej chwili mieszkaniec/użytkownik ma możliwość odtworzenia nagrań wideo z sesji Rady Miasta lub spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta z mieszkańcami, które były obsługiwane w ten sposób.

Facebook.
Facebook Centrum Miasta.                 
Instagram
Twitter.
YouTube.