logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:
 1. Komunikat Nadleśnictwa Bydgoszcz dotyczący ratowniczych zabiegów agrolotniczych w drzewostanach sosnowych w dniach 15-31.05.2024 r.
 2. Komunikat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie zaplanowanych w okresie od 13 maja do końca czerwca 2024 r. zabiegów agrolotniczych w drzewostanie sosnowym na terenie m.in Nadleśnictwa Bydgoszcz.
 3. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 PGW Wody Polskie dotyczący otwarcia dróg wodnych Wisły km 680-830 oraz Systematu Kanału Elbląskiego i jezior.
 4. Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, który spoczywa na właścicielu zwierzęcia. Uchylanie się od w.w. obowiązku podlega karze grzywny.
 5. Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
 6. Komunikat Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w sprawie wzmożonego ruchu kolumn pojazdów wojskowych w związku z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.
 7. Rozporządzenie Nr 12/2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie m. in. miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
 8. APEL DO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY OSOWA GÓRA.
 9. Informacja o planowanych na terenie miasta Bydgoszczy polowaniach zbiorowych.
  Mapa obwodów łowieckich.

 10. Materiały dotyczące zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony przed wirusem ASF.

 11. Strona informacyjna Głównego Inspektoratu Weterynarii poświęcona ASF (afrykański pomór świń) w Polsce.

 12. Zasady ochrony przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI (H5N8).

 13. Aktualny wykaz utrudnień spowodowanych remontami - przebudową dróg na terenie Miasta Bydgoszczy.

 14. Planowane wyłączenia prądu.
 15. Awarie energetyczne.