logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 5 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 4 sierpnia 2021 r. do godz. 600 dnia 5 sierpnia 2021 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii. 
• Zagrożenia pożarowe: 8 zgłoszeń w tym 1 pożar, 7 miejscowych zagrożeń.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 9 (Miasto Bydgoszcz – 7, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 0, Gmina Dobrcz – 0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 10:00-11:00 ul. Łobżenicka – planowane wyłączenie wody, 22 domki.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 178 cm (+8), Brda stan 200 cm (-13);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 240 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 8 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 135 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 54 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 1;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 43 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 13 zgłoszeń w tym:
awaria sygnalizacji świetlnej – 1, planowane prace w infrastrukturze – 1, uszkodzenie dróg i poboczy – 3, uszkodzone znaki drogowe – 3, niezabezpieczone studzienki, kratki kanalizacyjne – 1, zanieczyszczenie jezdni i chodnika – 2, wypadki utrudnienia komunikacyjne – 2;

b) inne zagrożenia – 23 zgłoszenia w tym:
• weterynaria – 19 (inne zwierzęta – 1, martwe zwierzęta – 7, POLOWANIE – 1, psy i koty – 2, ranne ptaki – 5, zagrożenia dziki – 3);
• społeczne – 1 (osoby poszukiwane – 1);
• materiały niebezpieczne – 1 (ładunek wybuchowy – 1);
• zagrożenia – 1 (brak dostępu do mieszkania – 1);
• żywiołowe – 1 (pożary terenów zielonych – 1);

c) inne działania – 7 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 2;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 4;
• zgromadzenia publiczne – 1 (zgłoszenia zgromadzeń – 1).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego