logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 24 września 2022 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 23 września 2022 r. do godz. 600 dnia 24 września 2022 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 13 zgłoszeń w tym 2 pożary, 7 miejscowych zagrożeń, 4 alarmy fałszywe.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 6 (Miasto Bydgoszcz – 4, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 0, Gmina Dobrcz – 0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 142 cm (-6), Brda stan  156  cm (+1);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 254 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 13 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 125 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 73 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 10;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 43 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 12 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 2, awaria sygnalizacji świetlnej – 1, niezabezpieczone studzienki – 4, planowane prace w infrastrukturze – 1, uszkodzenie dróg i poboczy – 1, uszkodzone znaki drogowe, tablice, barierki – 2, wypadki problemy komunikacyjne – 1;

b) inne zagrożenia – 29 zgłoszeń w tym:
• awarie – 3 (energetyczna – 1, telekomunikacyjne – 2);
• ochrona środowiska – 1 (zanieczyszczenie powietrza – 1);
• weterynaria – 19 (inne zwierzęta – 5, martwe zwierzęta – 6, ranne ptaki – 4, odstrzał/zanęcanie – 1, zagrożenia dziki – 1, roje owadów – 2);
• zagrożenia – 6 (brak dostępu do mieszkania – 1, zagrożenia pożarowe – 1, tlenek węgla – 1, zdarzenia z monitoringu – 3);

c) inne działania – 2 zgłoszenia w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• OKB – potwierdzenia gotowości – 1;
• zgromadzenia publiczne – 1 (zgłoszenia zgromadzeń – 1).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego