logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 8 czerwca 2023 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 7 czerwca 2023 r. do godz. 600 dnia 8 czerwca 2023 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 17 zgłoszeń w tym 6 pożarów, 9 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 8 (Miasto Bydgoszcz – 6, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Sicienko – 1).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 11:00 – 11:30, ul. Kurpińskiego, awaryjne wyłączenie, bez wody 5 budynków oraz przychodnia; w godzinach  14:30 – 18:30, ul. Toruńska 27, awaryjne wyłączenie, bez wody 35 budynków.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 188 cm (-20), Brda stan 163 cm (+2);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 312 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 17 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 141 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 86 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 3;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 68 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 8 zgłoszeń w tym:
    awaria sygnalizacji świetlnej – 4, planowane prace w infrastrukturze – 2, wypadki problemy komunikacyjne – 1, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 1;

b) inne zagrożenia – 48 zgłoszeń w tym:
• awarie – 3 (wodociągowe i kanalizacyjne – 2, windy – 1);
• weterynaria – 30 (inne zwierzęta – 2, martwe zwierzęta – 9, ranne ptaki – 16, roje owadów – 1, odstrzał/zanęcanie – 2);
• zagrożenia – 11 (brak dostępu do mieszkania – 2, zagrożenia pożarowe – 7, zdarzenia z monitoringu p.poż. – 2);
• żywiołowe – 4 (pożary terenów zielonych – 1, zagrożenia związane z drzewami i roślinnością – 3);

c) inne działania – 12 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 4;
• inne działania – 2;
• udzielenie informacji – 2;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 1;
• zgromadzenia publiczne – 1 (zgłoszenia zgromadzeń – 1).
• ćwiczenia – 1.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego