logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 20 lutego 2024 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 600 dnia 20 lutego 2024 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 5 zgłoszeń w tym 1 pożar, 4 miejscowe zagrożenia.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 10 (Miasto Bydgoszcz – 7, Gmina Koronowo – 3).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 10:50 – 15:50, ul. Podhalańska, awaryjne wyłączenie, bez wody 5 domków oraz blok; w godzinach 14:50 – 15:20 ul. Libelta, awaryjne wyłączenie, bez wody 7 budynków; w godzinach 18:10 – 18:40 ul. Szczytowa, awaryjne wyłączenie, bez wody 9 budynków.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 504 cm (-23), Brda stan 232cm (-1);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 256 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 5 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 115 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 78 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 0;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 58 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 17 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 5, planowane prace w infrastrukturze – 2, uszkodzenie dróg i poboczy – 9, uszkodzone znaki drogowe – 1;

b) inne zagrożenia – 20 zgłoszeń w tym:
• awarie – 5 (energetyczna – 2, telekomunikacyjne – 1, wodociągowe i kanalizacyjne – 2);
• weterynaria – 11 (inne zwierzęta – 2, martwe zwierzęta – 4, psy i koty – 3, ranne ptaki – 1, zagrożenia dziki – 1);
• zagrożenia – 3 (zagrożenia pożarowe – 1, tlenek węgla – 1, zdarzenia z monitoringu – 1);
• żywiołowe – 1 (zagrożenia związane z drzewami – 1);

c) inne działania – 21 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 9;
• zgromadzenia publiczne – 2 (zgłoszenia zgromadzeń – 2).
• raporty, meldunki – 3;
• udzielenie informacji – 5.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego