logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 2 grudnia 2021 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 1 grudnia 2021 r. do godz. 600 dnia 2 grudnia 2021 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 21 zgłoszeń w tym 5 pożary, 13 miejscowych zagrożeń, 3 fałszywe alarmy.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 24 (Miasto Bydgoszcz – 8, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 0, Gmina Koronowo – 7, Gmina Sicienko – 7, Gmina Dobrcz – 2).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 180 cm (-5), Brda stan 124 cm (-10);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 287 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 21 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 118 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 94 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 10;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 54 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach –14 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 2, awaria sygnalizacji świetlnej – 2, planowane prace w infrastrukturze – 1, uszkodzone znaki drogowe – 5, wypadki problemy komunikacyjne – 2, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 2;

b) inne zagrożenia – 24 zgłoszenia w tym:
• weterynaria – 6 (martwe zwierzęta – 2, ranne ptaki – 2, sarny, jelenie, łosie – 2);
• zagrożenia – 15 (brak dostępu do mieszkania – 2, epidemiologiczne – 2, materiały niebezpieczne ładunek wybuchowy – 1, zagrożenia pożarowe – 7, tlenek węgla – 1, zdarzenia z monitoringu – 2);
• żywiołowe – 3 (zagrożenia związane z drzewami – 3);

c) inne działania – 16 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 4;
• inne działania – 1;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 6;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 3;
• imprezy masowe – 1 (decyzje,zezwolenia – 1).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego