logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 18 maja 2022 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 17 maja 2022 r. do godz. 600 dnia 18 maja 2022 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 20 zgłoszeń w tym 6 pożarów, 9 miejscowych zagrożeń, 5 alarmów fałszywych.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 6 (Miasto Bydgoszcz – 4, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 2, Gmina Koronowo – 0, Gmina Sicienko – 0, Gmina Dobrcz – 0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 8:20 – 9:40 ul. Grzymały Siedleckiego, awaryjne wyłączenie, brak wody dla 8 bloków, szkoły, 2 przedszkoli oraz pawilonów handlowo-usługowych.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 226 cm (-2), Brda stan 159 cm (+7);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 298 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 20 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 111 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 95 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 4;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 72 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 13 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 3, awaria sygnalizacji świetlnej – 5, planowane prace w infrastrukturze – 1, wypadki utrudnienia komunikacyjne – 1, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 3;

b) inne zagrożenia – 50 zgłoszeń w tym:
• awarie – 1 (telekomunikacyjne – 1);
• ochrona środowiska – 1 (zanieczyszczenie powietrza – 1);
• weterynaria – 34 (martwe zwierzęta – 10, ODSTRZAŁ / ZANĘCANIE – 2, ranne ptaki – 15, roje owadów – 2, sarny, łosie, jelenie – 1, zagrożenia dziki – 3, inne – 1);
• zagrożenia – 5 (brak dostępu do mieszkania – 1, próby technologiczne w zakładach – 1, zagrożenia pożarowe – 1, zdarzenia z monitoringu – 2);
• żywiołowe – 9 (pożary terenów zielonych – 6, zagrożenia związane z drzewami – 3);

c) inne działania – 9 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 1);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• imprezy masowe (decyzje, zezwolenie – 3);
• OKB – potwierdzenia gotowości – 1;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 2;
• zgromadzenia publiczne – 1 (zgłoszenia zgromadzeń – 1).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego