logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 22 lipca 2024 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 21 lipca 2024 r. do godz. 600 dnia 22 lipca 2024 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 20 zgłoszeń w tym 4 pożary, 13 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 8 (Miasto Bydgoszcz – 5, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 0, Gmina Dobrcz – 1).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 163 cm (=), Brda stan 181 cm (=);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 247 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 20 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 126 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 59 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 3;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 42 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 4 zgłoszenia w tym:
awaria oświetlenia dróg – 1, znaki drogowe – 1, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 2;

b) inne zagrożenia – 26 zgłoszeń w tym:
• awarie – 1 (wodociągowe i kanalizacyjne – 1);
• ochrona środowiska – 1 (zanieczyszczenie rzek – 1);
• weterynaria – 12 (martwe zwierzęta – 9, ranne ptaki – 2, odstrzał/zanęcanie – 1);
• zagrożenia – 5 (brak dostępu do mieszkania – 2, zagrożenia pożarowe – 1, tlenek węgla – 1, zdarzenia z monitoringu – 1);
• żywiołowe – 7 (pożary terenów zielonych – 4, zagrożenia związane z drzewami – 3);

c) inne działania – 12 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 2 (RTV + prasa – 2, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 5;
• udzielanie informacji – 3;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 2.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego