logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 30 stycznia 2023 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 29 stycznia 2023 r. do godz. 600 dnia 30 stycznia 2023 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 11 zgłoszeń w tym 2 pożary, 9 miejscowych zagrożeń.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 8 (Miasto Bydgoszcz – 4, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 2, Gmina Koronowo – 2, Gmina Sicienko – 0, Gmina Dobrcz – 0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 15:00 – 21:00 ul. Agrestowa, Migdałowa –  awaryjne wyłączenie, bez wody 15 budynków.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 397 cm (-5), Brda stan 154 cm (-12);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 244 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 11 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 142 interwencje;
3. 986 – Straż Miejska – 64 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 4;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 27 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 6 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 1, uszkodzenie znaki drogowe – 2, uszkodzenie figur, pomników, banerów, plakatów – 1, wypadki utrudnienia komunikacyjne – 2;

b) inne zagrożenia – 11 zgłoszeń w tym:
• awarie – 2 (wodociągowe i kanalizacyjne – 2);
• weterynaria – 4 (martwe zwierzęta – 2, ranne ptaki – 1, sarny, jelenie, łosie – 1);
• zagrożenia – 3 (brak dostępu do mieszkania – 1, zagrożenia pożarowe – 2);
• żywiołowe – 2 (zagrożenia związane z drzewami – 2);

c) inne działania – 10 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 3 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, BLISKO – 1, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 1);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 3;
• inne działania – 3;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 1.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego