logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 10 maja 2021 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 9 maja 2021 r. do godz. 600 dnia 10 maja 2021 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 9 zgłoszeń w tym 2 pożary, 7 miejscowych zagrożeń.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 10 interwencji (Miasto Bydgoszcz – 6, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 0, Gmina Koronowo – 2, Gmina Sicienko – 1, Gmina Dobrcz – 1).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 324 cm (-1), Brda stan 132 cm (-3);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 254 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 9 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 153 interwencje;
3. 986 – Straż Miejska – 59 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 10;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 33 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 11 zgłoszeń w tym:
     awaria oświetlenia dróg – 3, niezabezpieczone studzienki – 1, uszkodzenie dróg i poboczy – 1, uszkodzone znaki drogowe – 1, wypadki problemy komunikacyjne – 2, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 3;

b) inne zagrożenia – 19 zgłoszeń w tym:
• awarie – 1 (wodociągowe i kanalizacyjne – 1);
• ochrona środowiska – 1 (inne zanieczyszczenia – 1);
• weterynaria – 10 (martwe zwierzęta – 1, ranne ptaki – 7, sarny, jelenie, łosie – 1, roje owadów – 1);
• społeczne – 1 (osoby bezdomne – 1);
• zagrożenia – 5 (brak dostępu do mieszkania – 2, zagrożenia pożarowe – 3);
• żywiołowe – 1 (zagrożenia związane z drzewami – 1);

c) inne działania – 3 zgłoszenia w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• udzielenie informacji – 1;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 1.

.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego