logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Aktywność seniorówDo dnia 15 kwietnia br. trwa nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Aktywność w Centrum Seniorów «Dworcowa 3» w 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego”

 

Otwarte w grudniu ubiegłego roku Centrum Seniorów „Dworcowa 3 powstało z myślą o wspieraniu i promowaniu aktywności seniorów.

Cieszymy się, że dzięki temu miejscu organizacje pozarządowe i seniorzy będą mogli poszerzyć swoją dotychczasową działalność. Wierzymy w jeszcze większą aktywizację seniorów i większą liczbę projektów, akcji społecznych. BCOPW czasem jest zbyt mały, aby tylu pomysłowych i energicznych ludzi pomieścić. Seniorzy, którzy u nas ćwiczą, tańczą, grają w brydża i w szachy, nie będą musieli przenosić się daleko – opowiadała dyrektorka Biura Aktywności Społecznej Dorota Glaza.

Dążymy do tego, aby nasi seniorzy mieli jak największy wybór zajęć i aktywności w Centrum, dlatego ogłosiliśmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Aktywność w Centrum Seniorów «Dworcowa 3» w 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego”, mający na celu wyłonienie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które przy dofinansowaniu z budżetu Miasta Bydgoszczy zorganizują w Centrum Seniorów „Dworcowa 3”  krótkoterminowe formy aktywności o charakterze:

 • sportowym (np. zajęcia gimnastyczne, sportowe poprawiające sprawność);
 • edukacyjnym (np. szkolenia z zakresu informatyki i wykłady na temat cyberbezpieczeństwa; zajęcia polegające na treningu umysłu oraz poznawania technik zapamiętywania; treningi z zakresu komunikacji interpersonalnej, pozytywnego myślenia, asertywności i rozwoju osobistego, rozwiązywania problemów w życiu codziennym; kursy udzielania pierwszej pomocy; kursy samoobrony, i inne);
 • kulturalnym (np. biblioterapia; spotkania z ludźmi kultury i sztuki, i inne);
 • kulturalno-muzycznym (np. koncerty okolicznościowe, warsztaty teatralno-wokalne; muzykoterapia; choreoterapia, i inne);
 • międzypokoleniowym (np. warsztaty dla babci, dziadka i wnucząt, i inne);
 • profilaktyki zdrowotnej i rozwiązywania problemów zdrowotnych (np. spotkania
  ze specjalistami na temat różnego rodzaju chorób i zdrowego żywienia; zajęcia z pielęgniarką dotyczące nauki obsługi sprzętu medycznego wykorzystywanego przez seniorów; spotkania i warsztaty z psychologiem; spotkania
  z psychoterapeutą ds. uzależnień; spotkania z fizjoterapeutą, i inne);
 • okolicznościowym (np. wydarzenia związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz uroczystości związane z aktywnością społeczną w ramach trzeciego sektora w zakresie polityki senioralnej, np. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych czy polityki równościowej i wielokulturowości, np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, i inne).

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w pierwszym otwartym konkursie ofert mającym promować aktywność seniorów w Centrum Seniorów „Dworcowa 3”. Termin składania ofert upływa 15 kwietnia o godzinie 16.00.

Aby zobaczyć więcej kliknij tutaj