logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Każdego roku z budżetu Miasta, w ramach otwartych konkursów ofert, wspierane są przedsięwzięcia, których inicjatorami są bydgoskie środowiska twórcze.

Od 2014 roku funkcjonuje kilka różnych konkursów tematycznych. Ułatwiło to podmiotom składającym oferty dopasowanie swoich propozycji do określonej tematyki konkursowej,
jak również dało możliwość doboru składu komisji konkursowej pod kątem danych konkursów tematycznych.

Biuro Kultury Bydgoskiej informuje, że zostały ogłoszone cztery otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych  w 2024 roku w zakresie  wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  Ofertę należy przygotować i złożyć poprzez system Witkac.pl - elektroniczny generator wniosków. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy złożyć w Biurze Kultury Bydgoskiej do dnia 31 stycznia 2024 roku  oraz w systemie Witkac.pl.

Jednocześnie Biuro Kultury Bydgoskiej informuje, że w styczniu 2024 zostanie ogłoszony kolejny, piąty konkurs ofert  pn. EDUKUJEMY!  Rodzaje zadań objętych planowanym konkursem:

a) organizacja stałych zajęć i warsztatów, amatorskich przeglądów, konkursów realizowanych we wszystkich dziedzinach sztuki;

b) organizacja jednorazowych form edukacji realizowanych we wszystkich dziedzinach sztuki, m. in. koncerty, wystawy, spektakle, projekcje filmowe, prelekcje, spotkania  z twórcami. 

 

 Konkursy ogłoszone na 2024 rok :

Konkurs nr 1: KREUJEMY!

bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/1201/4831/otwarty-konkurs-ofert-nr-1-na-realizacje-w-roku-2024-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-pn-kreujemy

Konkurs nr 2: WSPÓŁPRACUJEMY!

bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/1201/4832/otwarty-konkurs-ofert-nr-2-na-realizacje-w-roku-2024-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-inicjatyw-na-rzecz-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-pn-wspolpracujemy

Konkurs nr 3: ODKRYWAMY BYDGOSZCZ!

bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/1201/4833/otwarty-konkurs-ofert-nr-3-na-realizacje-w-roku-2024-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-inicjatyw-na-rzecz-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-pn-odkrywamy-bydgoszcz

Konkurs nr 4: PUBLIKUJEMY!

bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/1201/4834/otwarty-konkurs-ofert-nr-4-na-realizacje-w-roku-2024-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-inicjatyw-na-rzecz-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-pn-publikujemy

Konkurs nr 5: EDUKUJEMY!

https://bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/1201/5501/otwarty-konkurs-ofert-nr-1-na-realizacje-w-roku-2024-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-inicjatyw-na-rzecz-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-pn-edukujemy

 

Wszystkie ogłoszenia konkursowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Instrukcja zakładania konta w systemie Witkac.pl

Instrukcja wypełniania i składania ofert w systemie Witkac.pl