logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa fragmentu ulicy Wielorybiej (sięgacz)Budowa fragmentu ulicy Wielorybiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem w obszarze działki o nr ew. 288/2, obręb 308.

W dniu 18.01.2019 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Stowarzyszenie Wielorybia 27-33" z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych - Program "25/75".

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie mieszkańcom ulicy, gościom, służbom komunalnym – około 200 osób.


Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 530 m2.


W dniu 6.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji w 2019 r. pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 30.09.2019 r.


 Przed realizacją inwestycji:


Stowarzyszenie dokonało wyboru projektanta na podstawie najkorzystniejszej oferty. Projekt budowy ulicy Wielorybiej wykona firma AGADOR Krzysztofa Żarkowa i Elżbiety Żarkow. 


Stowarzyszenie wniosło o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 31 grudnia 2019 r.


W dniu 30.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym przychylono się do wniosku Stowarzyszenia o przeniesienie realizacji inwestycji na 2020 r., pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 31.03.2020 r.


Stowarzyszenie wniosło wniosek o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 30 czerwca 2020 r.


Dnia 22 czerwca 2020r. została podpisana umowa, pomiędzy Stowarzyszeniem a Miastem, na budowę fragmentu ulicy Wielorybiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem tej ulicy do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce nr 288/2 w obrębie 308.


Stowarzyszenie założyło stronę internetową, na której można znaleźć informacje dotyczące etapów realizacji inwestycji oraz ich szczegóły. Link do strony: http://stowarzyszeniewielorybia.pl/


Dnia 11 sierpnia Przedstawicielka Stowarzyszenia poinformowała o wybraniu wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Sięgacz ulicy Wielorybiej wybuduje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp. z o.o. z Bydgoszczy.


Dnia 25 sierpnia 2020r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Przedstawiciela Stowarzyszenia oraz inspektora ZDMiKP. Życzymy Mieszkańcom szybkiej i bezproblemowej realizacji inwestycji!


 Prace nad budową drogi ruszyły pełną parą. Oto jak przedstawia się stan prac na połowę września.


 Tak wygląda stan prac na koniec września.

 


Dnia 16 października 2020 r. dokonano technicznego przeglądu prac związanych z budową ulicy Wielorybiej w Bydgoszczy.


Dnia 19 października odbył się odbiór końcowy budowy ulicy Wielorybiej. Inwestycja została oddana do użytku, po stwierdzeniu należytego wykonania robót budowlanych.

Życzymy Mieszkańcom długich lat użytkowania bez usterek!