logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ulicy SzuwarowejBudowa ulicy Szuwarowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem jezdni w granicach działki o nr ew. 328/2 w obrębie 312.

W dniu 15.03.2019 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Szuwarowa" z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych - Program "25/75".

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie mieszkańcom, gościom ulicy, służbom komunalnym oraz wszystkim mieszkańcom Osowej Góry korzystającym z drogi - 500 osób.

Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 1800 m2.


W dniu 28.03.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 30.09.2019 r.


 Przed realizacją inwestycji:


Na wniosek Stowarzyszenia został przedłużony termin na uzupełnienie dokumentacji do 28.02.2020r.


Przedstawiciel Stowarzyszenia złożył wniosek o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentacji i uzyskał zgodę na przedłożenie dokumentów do 30.06.2020r.


 Na wniosek Stowarzyszenia przedłużono termin uzupełnienia dokumentacji do 15 września 2020r.


Dnia 2 września 2020r. została podpisana umowa, pomiędzy Stowarzyszeniem a Miastem, na przebudowę  ulicy Szuwarowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem tej ulicy i rozbudową kolektora deszczowego na działce nr 328/2 w obrębie 312.


Stowarzyszenie założyło stronę internetową, na której można znaleźć informacje dotyczące etapów realizacji inwestycji oraz ich szczegóły. Link do strony:http://szuwarowa.bydgoszcz.pl/


Dnia 18 września Zarząd Stowarzyszenia poinformował o wybraniu wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Przebudowę ulicy Szuwarowej wykona firma BETPOL S.A. z Bydgoszczy.


Dnia 7 października 2020r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia oraz inspektora z ZDMiKP oraz MWiK. Życzymy Mieszkańcom szybkiej i bezproblemowej realizacji inwestycji!

Ostatni "rzut okiem" na ulicę zanim zmieni nawierzchnię.


 Inwestycja ruszyła! Tak wygląda plac budowy w połowie października:


 Postęp robót budowlanych na inwestycji pod koniec października:


 Stan prac na listopad. Jak widać, roboty zbliżają się ku końcowi.


Postępy na budowie ulicy są już widoczne. Zbliża się zakończenie robót, i to widać!


Dnia 10 grudnia 2020 r. odbył się odbiór końcowy budowy ulicy Szuwarowej. Inwestycja została oddana do użytku, po stwierdzeniu należytego wykonania robót budowlanych.

Życzymy Mieszkańcom długich lat użytkowania bez usterek!