logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ulicy Szczytowej (od ul. Wiśniowej do ul. Paprociej)Budowa ulicy Szczytowej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Paprociej w obszarze działek o nr ew. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 29,3 i 43/5 w obrębie 46.

W dniu 19.01.2018 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Bydgoszcz-Szczytowa-Start" z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych  - Program "25/75".

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie mieszkańcom ulicy Szczytowej - około 200 osób oraz pozostałym korzystającym z ulicy tj. około 700 osób.

Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 2600 m2.

Stowarzyszenie przewiduje realizację zadania w latach 2019/2020.


W dniu 14 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek Stowarzyszenia uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji, pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 31.12.2019 r.


Ulica Szczytowa przed realizacją inwestycji.

 


Dnia 16 grudnia 2019r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Miastem na budowę ulicy Szczytowej, na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Paprociej, obejmującą zakresem budowę: jezdni wraz ze skrzyżowaniami, zatoki postojowe, zjazdy, dojścia do posesji, chodniki, wpusty deszczowe oraz przykanaliki do istniejącego kanału deszczowego, kanał technologiczny pod przyszłą przebudowę oświetlenia na działkach 140,141, 142, 143, 144, 147 i 29/3 w obrębie 46.


Dnia 18 stycznia Przedstawiciel Stowarzyszenia poinformował o wybraniu wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Ulicę Szczytową, na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Paprociej, wybuduje Przedsiębiorstwo Pana Mirosława Januszewskiego z Witunii, koło Więcborka.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu zamieszczono na stronie internetowej: https://szczytowa-start.pl


Dnia 3 marca 2020r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy przy udziale przedstawiciela Stowarzyszenia, wykonawcy wraz z kierownikiem budowy oraz inspektorów ZDMiKP i MWiK.

 To ostatnie dni, gdy mieszkańcy będą musieli borykać się z nierówną nawierzchnią i błotem po deszczu.


 Ruszyła budowa ulicy Szczytowej. Trzymamy kciuki za zrealizowanie inwestycji w przewidzianym terminie.


 Stan prac na koniec marca.

 


 Kolejny etap prac na budowie - stan z początku kwietnia.

 

 


 Prace posuwają się naprzód, co widać na zdjęciach poniżej - stan na dzień 17 kwietnia.


Połowa ulicy - od strony ul. Wiśniowej - już prawie ukończona, teraz zaczęły się prace w drugiej części ulicy. Tak wygląda postęp prac na początku maja.

Ulica Szczytowa od strony ul. Wiśniowej

Prace od strony ul. Paprociej.


Postęp prowadzonych prac na drugiej części ulicy pod koniec maja.


 Już widać, że inwestycja niedługo zostanie zrealizowana. Stan robót na początku czerwca widać poniżej.


 Postęp robót budowlanych przy realizacji inwestycji od strony ul. Paprociej.


Dnia 30 czerwca 2020 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z budową ulicy Szczytowej na odcinku od ul. Paprociej do ul. Wiśniowej w Bydgoszczy. Komisja odbioru końcowego wraz z Przedstawicielem Stowarzyszenia postanowiła uznać obiekt za zakończony, bez wad, odebrany i całkowicie przygotowany do eksploatacji.

 Gratulujemy mieszkańcom realizacji inwestycji!

Życzymy bezusterkowego użytkowania drogi.