logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ulicy Cytrusowej - II etapBudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w obszarze działek o nr ew. 6/6 i 51/1 w obrębie 41. Jest to drugi etap realizacji inwestycji mający za zadanie połączenie wybudowanego odcinaka ulicy Cytrusowej z ulicą Nakielską.

W dniu 31.01.2020 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Budowa ulicy Cytrusowej" z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego Inicjatyw Lokalnych "25/75".

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom ulicy Cytrusowej i ich gościom - około 300 osób.

Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 838 m2.


Widok fragmentu ulicy Cytrusowej, który będzie realizowany.


Dnia 22 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek Stowarzyszenia uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji w 2021/2020 roku, pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 31.03.2021r.


Stowarzyszenie dokonało wyboru projektanta na podstawie najkorzystniejszej oferty. Projekt budowy II etapu ulicy Cytrusowej wykona firma LAPIS Artur Kamiński z Bydgoszczy.