logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ulicy LeszczowejBudowa ulicy Leszczowej wraz z budową kolektora na działce o nr ew. 97 w obrębie 309.

W dniu 20.05.2019 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Stowarzyszenie Leszczowa" z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych - Program "25/75".

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom ulicy Leszczowej, ich gościom oraz pozostałym osobom korzystającym z ulicy tj. około 250 osób.

Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 1026 m2.


Ulica Leszczowa przed realizacją inwestycji.


W dniu 6.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji, pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 31.10.2019 r.


Przedstawiciel Stowarzyszenia poinformował o wybraniu najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. Najlepszą ofertę złożył p. Łukasz Śpica z Chojnic.


Na wniosek Stowarzyszenia termin uzupełnienia dokumentów został przeniesiony na 28 lutego 2020r.


Stowarzyszenie założyło stronę internetową, na której można znaleźć informacje dotyczące etapów realizacji inwestycji oraz ich szczegóły. Link do strony:  http://leszczowa.bydgoszcz.pl/


Dnia 11 marca 2020r. została podpisana umowa, pomiędzy Stowarzyszeniem a Miastem, na budowę ulicy Leszczowej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej i  kanału technologicznego na działce nr 97 i 103/1 w obrębie 309.


Dnia 20 kwietnia 2020r. Przedstawiciel Stowarzyszenia poinformował o wybraniu wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Ulicę Leszczową wybuduje Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztofa Kowalczuka z Nakła nad Notecią.


Dnia 11 maja 2020r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Przedstawiciela Stowarzyszenia oraz inspektora ZDMiKP. Życzymy Mieszkańcom szybkiej i bezproblemowej realizacji inwestycji!


Prace na budowie rozpoczęte! Trzymamy kciuki, aby udało się zrealizować inwestycję w terminie i bez problemów.

 


 Prace na budowie ulicy idą pełną parą...

 


 Postępy widać z dnia na dzień. Oto stan robót na początku czerwca.

 


 Roboty idą naprzód. Tak przedstawia się stan prac na połowę czerwca.


Dnia 3 lipca 2020 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z budową ulicy Leszczowej w Bydgoszczy. Komisja odbioru końcowego wraz z Przedstawicielem Stowarzyszenia postanowiła uznać obiekt za zakończony, bez wad, odebrany i całkowicie przygotowany do eksploatacji.

 

Gratulujemy Mieszkańcom zrealizowania inwestycji i życzymy bezusterkowego korzystania z drogi.