logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

RADA SPORTU MIASTA BYDGOSZCZYZadania i znaczenie Rady Sportu dla Miasta Bydgoszczy

Mając na uwadze znaczenie opinii środowiska sportowego w procesie organizowania i zarządzania sportem oraz w z związku z faktem, iż ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie stwarza możliwość powołania spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej Rady Sportu, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski zadecydował o stworzeniu takiego organu w Mieście Bydgoszczy.

Trzecia kadencja Rady Sportu Miasta Bydgoszczy została powołana Zarządzeniem nr 200/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 marca 2019 roku. Kadencja rady trwa 5 lat.

 Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

1. strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej,

2. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

3. programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Bydgoszczy, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,

4. projektów uchwał dotyczących stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zarządzeniem nr 139/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19.02.2020 roku ujednolicono treść zarządzenia i uaktualniono skład Rady Sportu.

Zarządzeniem nr 561/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.10.2020 roku zaktualizowano skład Rady Sportu.

Zarządzeniem nr 617/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23.10.2023 roku zaktualizowano skład Rady Sportu.

Skład Rady Sportu Miasta Bydgoszczy:

 1. Ireneusz Nitkiewicz - Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miasta Bydgoszczy,
 2. Magdalena Buschmann - Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu,
 3. Adam Soroko- Dyrektor Bydgoskiego Centrum Sportu,
 4. Piotr Makowski - Prezes Klubu Sportowego "Pałac" Bydgoszcz S. A.,
 5. Piotr Kulpeksza - Prezes KS Basket 25 Bydgoszcz Ekstraklasa Sp. z o.o.,
 6. Zbigniew Leszczyński - Wiceprezes Klubu Sportowego "Gwiazda",
 7. Zygfryd Żurawski - przedstawiciel Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego "Bydgostia",
 8. Waldemar Keister - Prezes CWZS Zawisza Stowarzyszenia Kajakowego,
 9. Sebastian Chmara - Prezes CWZS Zawisza Bydgoszcz Stowarzyszenia Lekkoatletycznego,
 10. Stanisław Pilewski - Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego,
 11. Mirosław Chojecki - Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego,
 12. Katarzyna Domańska - Prezes Klubu Uczelnianego AZS UKW w Bydgoszczy,
 13. Filip Wiśniewski - przedstawiciel Stowarzyszenia AZS WSG.

Posiedzenia Rady Sportu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku. Wszelkie pytania i sprawy prosimy kierować do Rady Sportu Miasta Bydgoszczy za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Sportu, który zapewnia obsługę administracyjną rady.

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p.III, pok. 306) 85-130 Bydgoszcz, tel. 52 58 58 136, email: we@um.bydgoszcz.pl