logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ulicy SzczupakowejBudowa ulicy Szczupakowej w Bydgoszczy  wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w obszarze działki o nr ew. 184 w obrębie 309 oraz na fragmencie działki o nr ew. 104/1 w obrębie 309.

W dniu 10.01.2019 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Projekt Szczupakowa" z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych - Program "25/75".

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie mieszkańcom ulicy, gościom oraz wszystkim korzystającym z drogi – 200 osób.


Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 750 m2.


W dniu 6.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji w 2019 r. pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 30.09.2019 r.


 Przed realizacją inwestycji:


Stowarzyszenie dokonało wyboru projektanta na podstawie złożonych ofert. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy AGADOR Krzysztofa Żarkowa i Elżbiety Żarkow z Bydgoszczy.


Dnia 14 listopada 2019 r. zebrała się Komisja do spraw Inicjatyw Lokalnych i przychyliła się do wniosku Stowarzyszenia o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 30 czerwca 2020 r.


Na wniosek Stowarzyszenia termin uzupełnienia dokumentów został przeniesiony na 30 listopada 2020r.


Stowarzyszenie wniosło o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 31 marca 2021 r.


Dnia 30 grudnia 2021 r. została podpisana umowa, pomiędzy Stowarzyszeniem a Miastem, na przebudowę ulicy Szczupakowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem tej ulicy do istniejącej kanalizacji deszczowej na działkach o nr 184 i 104/1 w obrębie 309. 


Stowarzyszenie założyło stronę internetową, na której można znaleźć informacje dotyczące etapów realizacji inwestycji oraz ich szczegóły. Link do strony: https://szczupakowa.wordpress.com/