logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ulicy BłękitnejBudowa ulicy Błękitnej i części ulicy Cedrowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem w obszarze działek o nr ew. 133, 24/3 w obrębie 43 oraz na fragmencie działki o nr ew. 136 w obrębie 43.

W dniu 7.11.2018 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Błękitna" z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych - Program "25/75".

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie mieszkańcom (około 50 osób), gościom oraz pozostałym mieszkańcom dzielnicy korzystającym z ulicy – ogółem około 200 osób.

Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 1980 m2.


Ulica Błękitna przed realizacją inwestycji.


W dniu 14.11.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji w 2019 r. pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 31.05.2019 r.


Dnia 17 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na której przyjęto prośbę Stowarzyszenia o przedłużenie terminu w celu uzupełnienia braków. Termin przeniesiono na 31.01.2020 r.


Stowarzyszenie dokonało wyboru projektanta na podstawie najkorzystniejszej oferty. Projekt budowy ulicy Błękitniej wykona firma LAPIS Artur Kamiński z Bydgoszczy.


 Stowarzyszenie wniosło o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 30 kwietnia 2020 r.


Przedstawiciel Stowarzyszenia złożył wniosek o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów i uzyskał zgodę na przedłożenie dokumentacji do 30 listopada 2020r.


Stowarzyszenie założyło stronę internetową, na której można znaleźć informacje dotyczące etapów realizacji inwestycji oraz ich szczegóły. Link do strony:http://blekitna.com.pl/wp


Dnia 8 października 2020r. została podpisana umowa, pomiędzy Stowarzyszeniem a Miastem, na przebudowę ulicy Błękitnej w Bydgoszczy wraz z jej odwodnieniem na działkach nr 24/3, 133 i 136 w obrębie 43.


Dnia 6 listopada 2020 r. Przedstawiciel Stowarzyszenia poinformował o wybraniu wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Przebudowę ulicy Błękitnej wykona BRUKBED Radosław Kuczyński z Charzykowy.


Dnia 7 grudnia 2020r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Przedstawiciela Stowarzyszenia oraz inspektora ZDMiKP. Życzymy Mieszkańcom szybkiej realizacji inwestycji!


Prace ruszyły. Zaczęto od rozebrania starej nawierzchni oraz wytyczenia przyszłej ulicy, zaczęto prace ziemne.