logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ulicy Krzywej i fragmentu ulicy PodnóżeBudowa ulicy Krzywej i fragmentu ulicy Podnóże w Bydgoszczy jako pieszo-jezdni (opcja jezdni z obustronnym chodnikiem) wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w obszarze działek o nr ew. 79, 272, 108, 268, 137, 138, 107/14 w obrębie 45.

W dniu 9.01.2017 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Budowa ulicy Krzywej" z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych - Program "25/75".

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom ul. Krzywej i ul. Podnóże (około 160 osób) oraz pozostałym osobom korzystającym z tych ulic tj. około 1500 osób.

Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 3600 m2.


W dniu 6.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji w 2018 r. pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 1.06.2018 r.


Przed realizacją inwestycji:


 W dniu 14.11.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji po raz kolejny, tym razem w 2019 r., pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 31.03.2019 r.


Stowarzyszenie wybrało projektanta, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt wielobranżowy budowy ulic Krzywej i Podnóże wraz z kosztorysem i uzgodnieniami będzie robił Pan Łukasz Śpica z Chojnic.


Na wniosek Stowarzyszenia termin uzupełnienia dokumentów został przesunięty do 30 października 2019r.


Dnia 14 listopada 2019 r. zebrała się Komisja do spraw Inicjatyw Lokalnych i przychyliła się do wniosku Stowarzyszenia o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 31 marca 2020 r.


Na wniosek Stowarzyszenia termin uzupełnienia dokumentów został przesunięty do 30 września 2020r.


Dnia  października 2020 r. zebrała się Komisja do spraw Inicjatyw Lokalnych i przychyliła się do wniosku Stowarzyszenia o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 31 marca 2021 r.