logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ulicy NefrytowejBudowa ulicy Nefrytowej w Bydgoszczy w formie pieszo-jezdni wraz z odwodnieniem w granicach działek o nr ew. 6/8, 6/9, 6/26 i fragmentu dz. o nr ew. 6/27 w obrębie 37.

Dnia 18 października Stowarzyszenie zwykłe pn. "Nefrytowa" złożyło wniosek w Urzędzie Miasta wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej - Program "25/75" . Inicjatywa będzie polegać na budowie, w formie pieszo-jezdni, ulicy Nefrytowej oraz fragmentu ul. Szmaragdowej wraz z odwodnieniem.

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie mieszkańcom ulicy Nefrytowej i Szmaragdowej oraz pozostałym korzystającym z ulicy tj. około 300 osobom.

Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 1400 m2.


Tak wygląda ulica przed realizacją zadania.

 


Dnia 14 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek Stowarzyszenia uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji w 2020roku, pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 30.06.2020r.


Stowarzyszenie dokonało wyboru projektanta na podstawie najkorzystniejszej oferty. Projekt budowy Nefrytowej wykona firma LAPIS Artur Kamiński z Bydgoszczy.


Na wniosek Stowarzyszenia termin uzupełnienia dokumentów został przeniesiony na 30 czerwca 2021 r.