logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa fragmentu ul. LegnickiejBudowa fragmentu ulicy Legnickiej w Bydgoszczy zawierająca: budowę jezdni z chodnikiem wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w granicach działek o nr 75, 159/3, 7/27 w obrębie 42 (km 0 + 467,0 - 0 + 517,0).

W dniu 28.01.2020 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Stowarzyszenie Mieszkańców ulicy Legnickiej w Bydgoszczy" z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych - Program "25/75".

Będzie to drugi etap budowy ulicy Legnickiej, kończący jej budowę włączeniem do ulicy Spacerowej. Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom ulicy Legnickiej, ich gościom oraz pozostałym osobom korzystającym z ulicy tj. około 1000 osób.

Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 600 m2.


Fragment drogi, którego nie wykonano realizując inwestycję polegającą na budowie ulicy Legnickiej.


W dniu 30.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji na przełomie lata 20220/21 pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 30.06.2020 r.