logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ul. Maciejowickiej z fragmentami ulic przyległych, tj. Gliwickiej, Oleśnickiej, Jeleniogórskiej i PlantyBudowa ulicy Maciejowickiej z fragmentami ulic przyległych tj. Gliwickiej, Jeleniogórskiej, Oleśnickiej i Planty wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową infrastruktury technicznej kolidującą z inwestycją, na działkach o nr ew. 133, 88, 245 w obrębie 42 oraz fragmentach działek o nr ew. 146, 123, 115, 75, 237 w obrębie 42.

W dniu 28.01.2020 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Stowarzyszenie Mieszkańców ulicy Legnickiej w Bydgoszczy" z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych - Program "25/75".

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie mieszkańcom ulicy, gościom, służbom komunalnym – około 500 osób.

Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 4 500 m2.


W dniu 30.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji w latach 2020/2021 pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 31.10.2020 r.


Stowarzyszenie dokonało wyboru projektanta na podstawie najkorzystniejszej oferty. Projekt budowy ulicy Maciejowickiej z fragmentami ulic przyległych tj. Gliwickiej, Jeleniogórskiej, Oleśnickiej i Planty wykona Pracownia Projektowa E.J. Czubaj s.c. z Bydgoszczy.


 Stowarzyszenie wniosło o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 30 marca 2021 r.