logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół WęgierZarząd: 

Barbara Maklakiewicz - Wiceprzewodnicząca
Genowefa Anna Bartz - Skarbnik
Jarosław Siemaszko -  Sekretarz

Siedziba:
ul. Berwińskiego 4 85-044 Bydgoszcz

Kontakt:
e-mail: btpw@onet.pl 
 
Cele statutowe i opis działalności: 
1) pielęgnowanie i rozwijanie wielowiekowej przyjaźni polsko-węgierskiej,
2) rozpoznawanie wspólności źródeł i podstaw losów historycznych Polaków i
Węgrów,
3) wzajemne poznawanie intelektualnego i kulturowego dorobku obydwu narodów,
4) ściślejsze zbliżanie Polaków i Węgrów w dziedzinie naukowej, literackiej i
Kulturalnej,
5) nawiązywanie i utrzymywanie więzi międzyludzkich wśród społeczności obu
narodów,
6) rozwijanie kontaktów i współpracy turystycznej oraz krajoznawczej miedzy
Polakami i Węgrami,
7) promowanie kultury i sztuki węgierskiej w Polsce i polskiej na Węgrzech,
8) promocja miasta Bydgoszczy i regionu kujawsko - pomorskiego w każdym aspekcie życia społecznego.
       
Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier zarejestrowane zostało 29.07.2013 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Jego zalążkiem była grupa osób oraz działania podejmowane wspólnie z Biblioteką UKW.  W 2012 i 2013 - z inicjatywy Biblioteki UKW zorganizowano w Uczelni uroczystości z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W Ogrodzie Botanicznym zasadzono 2 dęby węgierskie jako symbol odwiecznej przyjaźni miedzy krajami. W październiku 2013 r. w nowym gmachu Biblioteki zorganizowano konferencję naukową w ramach obchodów Dnia Niepodległości Węgier. W imprezach uczestniczyli przedstawiciele Instytut Kultury Węgierskiej. Dzięki współpracy z Konsulem Honorowym Węgier udało się pozyskać do Biblioteki UKW prawa do cyfryzacji spuścizny Josefa Trajtlera (od grudnia jedno z rond w Bydgoszczy nosi jego imię). W 2014 r. planowane są imprezy kulturalne, odczyty, konferencja, obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i Dnia Niepodległości Węgier. BTPW ma zamiar ściśle współpracować z UKW nad rozszerzeniem kontaktów naukowych i kulturalnych. Z pomocą Konsula Honorowego Węgier planowane jest utworzenie biblioteki węgierskiej w zasobach UKW. Na czerwiec zapowiedzieli swoją wizytę w Bydgoszczy przedstawiciele Ambasady Węgierskiej w Warszawie, członkowie Wspólnoty Węgierskiej w Polsce oraz członkowie Warszawskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Strona internetowa Towarzystwa: btpw.pl