logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Klub Miłośników Australii i Oceanii w BydgoszczyZarząd:
Prezes: Lech Olszewski
Wiceprezes: Adam Rymkiewicz
Sekretarz: Lidia Olszewska
Skarbnik: Władysława Rumińska
Członek Zarządu: Jacek Gapiński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Roman Malinowski

Siedziba: 
Budynek Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pl. Kościeleckich 8/2, 85-033 Bydgoszcz 

Kontakt: 
Pl. Kościeleckich 8/2 85-033 Bydgoszcz
adres korespondencyjny: ul. Janosika 3/78 85-794 Bydgoszcz

tel.: 607-120-182 
e-mail: kmaio@wp.pl

www.kmaio@bydg.pl

Facebook: Australia Poland

Działalność:

Klub Miłośników Australii i Oceanii w Bydgoszczy jest stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi zainteresowanych Australią i Oceanią. Działa od 1984 roku i jest pierwszą tego typu organizacją w Polsce. Członkami Klubu są osoby w różnym wieku i reprezentujące różnorodne zawody. Organizacja podtrzymuje kontakty z Australią i Oceanią poprzez imprezy kulturalne, cykle spotkań, jak i bezpośrednie wizyty. Liczna grupa odwiedziła Australię i Nową Zelandię (niektórzy kilkukrotnie), część z członków jest połączona więzami rodzinnymi, wszyscy posiadają tam przyjaciół. To co szczególnie łączy to wspólna pasja wzbogacania wiedzy o tej odległej części świata oraz przekazywanie jej jak największej liczbie osób.

W centrum zainteresowania znajdują się wszystkie zagadnienia bezpośrednio dotyczące Australii i Oceanii: historia, kultura, osiągnięcia naukowe i gospodarcze, życie zamieszkałej tam Polonii oraz wspaniała przyroda. Klub Miłośników Australii i Oceanii w Bydgoszczy utrzymuje kontakt z Ambasadami Australii i Nowej Zelandii w Polsce, środowiskiem polonijnym, organizacjami,   instytucjami i osobami fizycznymi z Australii i Nowej Zelandii. Klub dysponuje biblioteką, w której oprócz książek dostępne są również kasety wideo, CD, DVD i inne materiały informacyjne.

Klub Miłośników Australii i Oceanii w Bydgoszczy organizuje:

 - comiesięczne otwarte spotkania klubowe (ostatni wtorek miesiąca - informacje o    
  spotkaniach na klubowym profilu Facebook'a i klubowej stronie internetowej),

 - wystawy fotografii, malarstwa i sztuki, odczyty

 - pokazy  filmowe, prelekcje ilustrowane przeźroczami,

 - występy zespołów muzycznych,

 - spotkania z pisarzami, dziennikarzami i podróżnikami,

 - spotkania z Australijczykami (w tym polskiego pochodzenia),

 - imprezy plenerowe (pikniki po australijsku),

 - konkursy wiedzy o Australii i Oceanii, konkursy plastyczne,

 - wyprawy do Australii i Nowej Zelandii

 - Bydgoskie Spotkania z Australią - cykl imprez o charakterze kulturalnym, dzięki którym  
   towarzystwo stara się przybliżyć Australię mieszkańcom Bydgoszczy i regionu, a
   australijskim gościom województwo kujawsko-pomorskie i jego stolicę.