logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w BydgoszczyZarząd:
Prezes: Danuta Szczepaniak-Kucik
Wiceprezes: Marta Czukiewska
Wiceprezes: Kamila Łączna
Sekretarz: Krystyna Bender-Dudziak
Skarbnik: Bożena Brzezińska
Członek: Barbara Hyla-Makowska
Członek: Elżbieta Kadulska-Anioł

Siedziba:
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz (budynek BZDZ)

Kontakt:

email: danuta_kucik@onet.eu

Działalność:
Towarzystwo rozpoczęło działalność w dniu 22 lipca 1998 roku. Partnerem Towarzystwa ze strony Niemiec jest Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Mannheim, z którym organizowane są wspólne spotkania kulturalne.
Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez:
- inicjowanie, organizowanie i popieranie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, oświatowych i ekologicznych
- współpracę z polskimi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi
- utrzymywanie kontaktów z towarzystwami, instytucjami oraz osobami fizycznymi w Niemczech i Polsce w zakresie działalności Towarzystwa.

Towarzystwo organizuje:
- comiesięczne spotkania członków Towarzystwa, w których uczestniczą ludzie kultury, nauki i sztuki, a także prezentowane są kultura i zycie narodu niemieckiego
- konferencje naukowe z udziałem przedstawicieli nauki i kultury z Polski i Niemiec
- Kongresy Polsko-Niemieckie pod ogólną nazwą: Sąsiedztwo w Centrum Europy
- konkursy dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i licealnych z wiedzy o tematyce niemieckiej
- spotkania z kinem niemieckim
- przez dwanaście lat były organizowane bale karnawałowe, które cieszyły się dużym powodzeniem
- co roku w marcu był organizowany wyjazd do Berlina na Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych
- wyjazdy do Niemiec na Tydzień Kultury Europejskiej
- zwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce i w Niemczech poprzez organizowanie wycieczek
- spotkania zatytułowane Artystyczna Podróż z Towarzystwem Polsko-Niemieckim, po raz trzeci w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, gdzie prezentowani są artyści i ludzie kultury z Bydgoszczy i miast niemieckich, odbywają się koncerty i wystawy.

Towarzystwo współpracuje:
- z Miejskim Centrum Kultury oraz dr Jarosławem Kuropatwińskim, Konsulem Honorowym Republiki Federalnej Niemiec, Konsulatem RFN w Gdańsku, Towarzystwem Polska-Niemcy w Gdańsku i towarzystwami polsko-zagranicznymi w Bydgoszczy, z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Mroczy
- dzięki nawiazanym kontaktom rozwinęła się współpraca partnerska pomiędzy gminami Białe Błota i Elbmasch-Niemcy, która zaowocowała m.in. wieloletnią wymianą młodzieży i wymianą kulturalną gmin.

Strona towarzystwa:
www.tpnbydgoszcz.wixsite.com/mojawitryna 
www.facebook.com/tpn.Bydgoszcz