logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Perth (Szkocja) w BydgoszczyZarząd 

Prezes Małgorzata Modlińska  

Wiceprezes Małgorzata Kozielewicz 
Sekretarz Aleksandra Świgoń
Skarbnik Mirosława Erdman
członek Zarządu Zofia Heliasz

Siedziba

ul. Kasztanowa 27A/27, 85-606 Bydgoszcz

Kontakt

gosia.modlinska@gmail.com
tel. +48 601 831 106

Adres do korespondencji:

ul. Borsucza 19, 86-031 Osielsko

Działalność:

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Perth (Szkocja) w Bydgoszczy zostało utworzone w 2003 roku. Przyjazne kontakty między Bydgoszczą a szkockim Perth zaczęły się jednak znacznie wcześniej. W maju 1998r władze samorządowe obu miast podpisały umowę o partnerskiej współpracy, a kilka miesięcy później w Perth powstało stowarzyszenie Friends of Bydgoszcz.

Miasto Perth jest, bowiem jednym z największych w Wielkiej Brytanii skupisk emigracji wojskowej z okresu II wojny światowej.Tu także znajduje się cmentarz żołnierzy polskich poległych lub zmarłych na obczyźnie.

Celem statutowym Towarzystwa Przyjaciół Miasta Perth (Szkocja) w Bydgoszczy jest rozwijanie współpracy kulturalnej, społecznej, gospodarczej, edukacyjnej i naukowej między naszymi miastami oraz działanie na rzecz promocji miast Perth i Bydgoszczy w Polsce i za granicą.