logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Klub Przyjaciół UkrainyZarząd:
Prezes: Jakub Herold 

Wiceprezes: Rafał Marcinkowski
Wiceprezes: Stefan Pastuszewski  
Skarbnik: Andrzej Purat 
Członek: Krzysztof Filipowicz

Kontakt:  
 
e-mail: kuba.herold@autograf.pl

Działalność: 
Klub Przyjaciół Ukrainy jest organizacją non-profit. Stowarzyszenie powstało w Bydgoszczy 20 września 2014 roku, a niespełna trzy miesiące później, 16 grudnia 2014 roku uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Idea powstania Klubu Przyjaciół Ukrainy zrodziła się podczas misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR wyborów prezydenckich na Ukrainie w maju 2014 roku. Proces ten zainicjował Jakub Herold, były konsul RP we Lwowie oraz obserwator długoterminowy wyborów prezydenckich i parlamentarnych  na Ukrainie w 2014 roku.
Klub Przyjaciół Ukrainy skupia w swoich szeregach bydgoszczan oraz osoby związane z regionem Pomorza i Kujaw, zajmujące się tematyką ukraińską. Wśród członków stowarzyszenia są dyplomaci i aktywiści działający w organizacjach międzynarodowych, w tym obserwatorzy OBWE wyborów prezydenckich i parlamentarnych na Ukrainie w roku 2012 oraz 2014. W skład stowarzyszenia wchodzą również naukowcy, przedsiębiorcy, prawnicy a także działacze kultury. Obecność w szeregach stowarzyszenia osób wywodzących się z tak różnych środowisk sprzyja realizacji szeroko określonych celów statutowych. 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz Ukrainy oraz jej obywateli, między innymi w zakresie wspierania procesów demokratycznych, zachodzących u naszego Sąsiada. Naszym priorytetem jest sprzyjanie zbliżeniu Ukrainy z krajami Unii Europejskiej, a w szczególności zacieśniania dobrosąsiedzkich relacji polsko-ukraińskich. W realizacji powyższych celów pomóc ma podejmowanie wszelkich działań zorientowanych na wspieranie tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, przekazywanie naszym sąsiadom polskich doświadczeń związanych z transformacją systemową a także inicjowanie oraz realizacja wszelkich działań na rzecz rozwoju demokracji, samorządności, kultury, oświaty, edukacji, sportu i ochrony zdrowia na Ukrainie.
Jako szczególnie ważne uznajemy zacieśnianie relacji z dwoma miastami partnerskimi Bydgoszczy: Czerkasami i Krzemieńczukiem a także regionami partnerskimi Województwa kujawsko-pomorskiego, Obwodem chmielnickim i żytomierskim. W związku z trudną sytuację polityczną i ekonomiczną naszego wschodniego Sąsiada, w pierwszym roku naszej działalności swoją uwagę Klub Przyjaciół Ukrainy skoncentrował na organizacji pomocy humanitarnej, której adresatami byli głównie uchodźcy rozlokowani w miastach partnerskich Bydgoszczy oraz na terenie obwodu Chmielnickiego. 
Dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń na Majdanie w 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia 23 maja 2015 r. w Poczcie Dębowym w Alei Ossolińskich w Bydgoszczy posadzony został Dąb Wolnej Ukrainy. Uroczystego aktu dokonał wybitny ukraiński pisarz Jurij Andruchowycz.
Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Ukrainy jest organizacją otwartą, a jej członkami są osoby o różnych światopoglądach, reprezentujące różne opcje polityczne. Warunkiem koniecznym członkostwa w organizacji jest chęć działania na rzecz zacieśniania relacji polsko-ukraińskich, co stanowi jeden z podstawowych filarów polskiej Racji Stanu.