logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Prezydenta Miasta Bydgoszczy ogłosił otwarty konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje o powyższym konkursie dostępne są pod linkiem:

bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/936/5498/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-w-2024-roku-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-rehabilitacji-spolecznej-oraz-integracji-osob-niepelnosprawnych-przez-organizacje-i-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego