logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Karta parkingowa jest dokumentem potwierdzający uprawnienia osób niepełnosprawnych do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych - „kopertach” oraz do niestosowania się do określonych znaków drogowych.
Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień wynikających z posiadania Karty parkingowej oraz sposobu jej uzyskania dostępne są pod poniższym linkiem.

W Strefie Płatnego Parkowania osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową, może bezpłatnie korzystać z miejsc oznaczonych „kopertą”, a w pozostałych pod warunkiem posiadania równocześnie Identyfikatora Osoby Niepełnosprawnej.
Informacje dotyczące uzyskania ww. identyfikatora zawarte są pod  poniższym linkiem, natomiast wykaz zwolnień z opłat w strefie płatnego parkowania znajduje się pod wskazanym linkiem.