logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

W poniższych placówkach na terenie Miasta Bydgoszczy obowiązują ulgi w odpłatności za korzystanie z pływalni:

  • Zespół Szkół Nr 27, ul. Sardynkowa 7,

  • Zespół Szkół Nr 26, ul. Glinki 117,

  • Szkoła Podstawowa Nr 63, ul. Goszczyńskiego 3,

  • Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Duracza 7,

  • Zespół Szkół Nr 5, ul. Generała Zygmunta Berlinga 13,

  • Zespół Szkół Medycznych, ul. Swarzewska 10,

  • Zespół Szkół Nr 19, ul. A.Grzymały-Siedleckiego 11,

  • Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27,

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Stawowa 39.

Wysokość ulg:

 

ULGI

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby zwolnione z opłat za korzystanie z basenu:

 

·          Opiekun osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub osoby traktowanej na równi z nimi, na podstawie odrębnych przepisów prawa,

·          Opiekun dzieci lub młodzieży będącymi osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 16 roku życia.

·          Wskazanie opiekuna przez osobę niepełnosprawną po uprzednim potwierdzeniu jej uprawnień

Osoby uprawnione do biletów ulgowych o wartości 2,00 zł za korzystanie z basenu:

 

·          Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, osoby traktowane na równi z nimi, na podstawie odrębnych przepisów prawa.

·          Dzieci i młodzież będące osobami niepełnosprawnymi do ukończenia 16 roku życia.

 

·          Legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, lub

·         wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej:

     

      · Orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub

      ·  Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub

      ·  Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

      ·  Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o niepełnosprawności (w przypadku dzieci i młodzieży)

 

Osoby uprawnione do biletów ulgowych o wartości 3,00 zł za korzystanie z basenu:

 

·        Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, osoby traktowane na równi z nimi, na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

·          Legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, lub

·         wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej:

     

      · Orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do II grupy inwalidów, lub

      ·  Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub

      ·  Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o znacznym stopniu niepełnosprawności  

Osoby uprawnione do biletów ulgowych o wartości 4,00 zł za korzystanie z basenu:

 

·          Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, osoby traktowane na równi z nimi, na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

·          Legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim, lub

·         wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej:

     

      · Orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do III grupy inwalidów, lub

      ·  Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy, lub

      ·  Orzeczenie właściwego zespołu orzekającego o lekkim stopniu niepełnosprawności