logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Uniwersytety Trzeciego WiekuPrezentujemy dane kontaktowe działających w Bydgoszczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Bydgoski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy
ul. Stefana Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz
tel. 502 344 230
Ireneusz Frelichowski - Prezes Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy
Bożena Szews - Przewodnicząca Rady Słuchaczy BUTW

 

Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy UKW
Sekretariat Instytutu Filozofii
ul. M. K. Ogińskiego 16 (V piętro, pokój 508), Bydgoszcz
tel. 52 32 36 709
ifukw@ukw.edu.pl, bozena@salacinska.pl
www.kutw.ukw.edu.pl//jednostka/kazimierzowski_uniwersytet/
www.kutw.pl
Bożena Sałacińska - Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy

 

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
Pracownia Integracji Międzypokoleniowej KPCK
Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
tel. 52 58 51 502 wew. 108
integracja@kpck.pl
www.kpck.pl/kujawski-uniwersytet-trzeciego-wieku/
Julian Waszak – Kierownik Pracowni

 

Uniwersytet Każdego Wieku Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu,
Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
ul. Fordońska 74 (bud. B, pok. 106, I piętro), 85-719 Bydgoszcz
tel. 52 58 29 117
ukw@wsb.bydgoszcz.pl
www.wsb.bydgoszcz.pl/uniwersytet-kazdego-wieku
Weronika Czynsz - Opiekun UKW WSB
Grażyna Lewandowska – Przewodnicząca Rady Słuchaczy UKW WSB

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku „AGORA NESTORA” Miejskiego Centrum Kultury
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 12-14, pok. 74, 85-056 Bydgoszcz
www.mck-bydgoszcz.pl
Hanna Parucka - Koordynator UTW „Agora Nestora” MCK

 

Politechnika Bydgoska Trzeciego Wieku 
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 93 29
magdalena.kozlowska@utp.edu.pl
www.utw.utp.edu.pl
Magdalena Kozłowska - Koordynator PBTW, tel. 52 374 93 29
Zofia Kałamaja - Przewodnicząca Rady Słuchaczy PBTW

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy
ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 32 34 810, fax. 52 32 34 811
www.wiatrak.org.pl
Sylwia Osieczonek - Koordynator UTW Fundacji Wiatrak

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2 (bud. A, I piętro, pokój 101), 85-229 Bydgoszcz
tel. 52 56 70 707
u3w@byd.pl
Żaneta Saj - Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG
Zbigniew Popielewski - Przewodniczący Samorządu Uczelnianego UTW WSG