logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Pracownia Integracji Międzypokoleniowej

Dane kontaktowe:
Instruktorzy Pracowni dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00
Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, pokój nr 4 na parterze
e-mail. integracja@kpck.pl
tel. 780 181 770
tel. 52 585 15 01 wew. 108
tel. 52 585 15 02 wew. 108
tel. 52 585 15 01 wew. 108

https://kpck.pl/pracownia-integracji-miedzypokoleniowej

https://www.facebook.com/integracja.kpck

https://www.youtube.com/user/WOKiSBydgoszcz

 

Akademia Sztuk Wszelakich

Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy serdecznie zaprasza osoby 18+ z Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w zajęciach Akademii Sztuk Wszelakich. Akademia, to wykłady o profilu humanistycznym, społecznym i artystycznym skierowane do wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem obszarze humanistyki. Od 2022 planujemy uruchomienie 5 sekcji edukacyjnych: s. filozofii Cogito którą poprowadzi mgr Adam Skowron, s. literatury Kawka którą poprowadzą dr hab. Mirosław Gołuński i dr Marta Kładź-Kocot, s. botaniki Agawa którą poprowadzi dr inż. Zofia Stypczyńska, s. psychologii Enigma którą poprowadzi dr Aleksandra Pauszek, s. zdrowia społecznego Apollo którą poprowadzi dr Michalina Radzińska. Opiekę merytoryczną nad Akademią sprawuje Rada Naukowo-Programowa składająca się z 7 Naukowców reprezentujących Uczelnie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. Andrzej Dyszak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uruchomienie zajęć Akademii uzależniamy od decyzji Rządu RP w sprawie wprowadzenia i zaostrzania obostrzeń lub lockdownu oraz skali zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. PLANUJEMY rozpocząć rok akademicki we wrześniu 2021 r. Inauguracja oraz zajęcia będą realizowane w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 6. Dniem wykładowym Akademii jest poniedziałek, zajęcia rozpoczynamy o godz. 16:00 wg harmonogramu zjazdów. Opłata semestralna wynosi 50 zł i można jej dokonać w dniach 1-17 września. Każdy Słuchacz Akademii otrzymuje indeks, który jest jednocześnie legitymacją.

Harmonogram wykładów Akademii Sztuk Wszelakich:

20.09.2021 – wykład inauguracyjny - dr inż. Piotr Wasilewski
„Wpływ rolnictwa na rozwój kultury i cywilizacji”

04.10.2021 – wykład nr 1 - mgr Adam Skowron
„Średniowieczny obraz wszechświata”

18.10.2021 – wykład nr 2 - dr Katarzyna Marszałek
„Problemy i wyzwania współczesnych mężczyzn”

08.11.2021 – wykład nr 3 - dr hab. Renata Tomaszewska
„Poszukiwanie wzoru na szczęście człowieka"

15.11.2021 – wykład nr 4 - prof. dr hab. Andrzej Dyszak
„Od prajęzyka do współczesnej polszczyzny”

22.11.2021 – wykład nr 5 - dr Marta Kładź-Kocot
„Herezje o raju – od Sumerów do literatury fantasy”

06.12.2021 – wykład nr 6 - dr hab. Monika Nawrot-Borowska
„Od nauki domowej po uniwersytet - z dziejów edukacji kobiet na początku XX W”

10.01.2022 – wykład nr 7 - dr hab. Mirosław Gołuński
„Jak możemy dziś rozumieć mity – sąd Parysa”

24.01.2022 – wykład nr 8 - dr hab. Wojciech Dyngosz,
„Mistrzowie humoru muzycznego”

 

Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy serdecznie zaprasza osoby 50+ z Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w zajęciach Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kujawiak, to wykłady o profilu ogólnoakademickim skierowane do wszystkich w okresie przedemerytalnym lub na emeryturze. Od 2022 planujemy uruchomienie 5 sekcji edukacyjnych: s. filozofii Cogito którą poprowadzi mgr Adam Skowron, s. literatury Kawka którą poprowadzą dr hab. Mirosław Gołuński i dr Marta Kładź-Kocot, s. botaniki Agawa którą poprowadzi dr inż. Zofia Stypczyńska, s. psychologii Enigma którą poprowadzi dr Aleksandra Pauszek, s. zdrowia społecznego Apollo którą poprowadzi dr Michalina Radzińska. Opiekę merytoryczną nad Uniwersytetem sprawuje Rada Naukowo-Programowa składająca się z 15 Naukowców reprezentujących Uczelnie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przewodniczącym Rady jest dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uruchomienie zajęć Kujawiaka uzależniamy od decyzji Rządu RP w sprawie wprowadzenia i zaostrzania obostrzeń lub lockdownu oraz skali zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. PLANUJEMY rozpocząć rok akademicki we wrześniu 2021 r. Opłata semestralna wynosi 50 zł i można jej dokonać w dniach 1-17 września. Inauguracja oraz zajęcia będą realizowane w Salonie Hoffman KPCK. Dniem wykładowym jest czwartek, zajęcia prowadzimy w dwóch grupach, grupa pierwsza spotyka się o godz. 13:00, grupa druga o godz. 16:00. Grupy odbywają zajęcia wg harmonogramu zjazdów. Opłata semestralna wynosi 50 zł i można jej dokonać w dniach 1-17 września. Każdy Słuchacz Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje indeks, który jest jednocześnie legitymacją.

Harmonogram wykładów Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

23.09.2021 – wykład inauguracyjny - dr inż. Zofia Stypczyńska
„Hortiterapia - balsam dla duszy i ciała”

07.10.2021 – wykład nr 1 - dr Aleksandra Pauszek
„Seksualność w pięknym wieku”

14.10.2021 – wykład nr 2 - dr Katarzyna Marszałek
„Efekt Matyldy”

04.11.2021 – wykład nr 3 - dr hab. Rafał Zimny
„Polityka państwa wobec języka ojczystego”

18.11.2021 – wykład nr 4 - dr hab. Renata Tomaszewska
„To żyje! Jak sztuczna inteligencja podbija świat”

25.11.2021 – wykład nr 5 - dr hab. Monika Nawrot-Borowska
„Z dziejów edukacji na ziemiach polskich”

09.12.2021 – wykład nr 6 - mgr Karolina Kramkowska
„Przemoc wobec osób starszych i chorych na choroby demencyjne mózgu.
Realne zagrożenie czy konfabulacje spowodowane chorobą?”

12.01.2022 – wykład nr 7 - dr inż. Piotr Wasilewski
„Z lasu i z nad rzeczki do spiżarni i domowej apteczki”

26.01.2022 – wykład nr 8 - dr inż. Anita Woźny
„Chryzantema - kwiat dalekiego wschodu i zachodu”

 

Latający Uniwersytet Każdego Wieku

Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy serdecznie zaprasza wszystkich, od juniora do seniora, do bezpłatnego korzystania w wolnym dostępie z bazy edukacyjnej Latającego Uniwersytetu Każdego Wieku. Spotkania on-line z nauką i kulturą są dostępne na stronie internetowej, kanale YouTube oraz profilach Facebook KPCK w Bydgoszczy. Z latających wykładów można skorzystać za pośrednictwem laptopów, tabletów czy smartphonów. Dostęp do wszystkich zasobów jest wolny, nie trzeba się nigdzie logować czy zakładać kont. Zwracamy się z uprzejmą prośbą abyście Państwo zadbali o osoby "nieinternetowe" i pomogli im w dostępie do zasobów cyfrowych, bo latające wykłady można oglądać samemu lub w większym gronie w domowym zaciszu jak i na zajęciach organizowanych przez Kluby Seniora, Uniwersytety Każdego i Trzeciego Wieku, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Instytucje Kultury, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu, Domy Spokojnej Starości, Biblioteki, Świetlice, Koła Gospodyń i innych podmiotów działających na rzecz „ludzi złotego wieku” oraz integracji międzypokoleniowej. W tej chwili baza edukacyjna Uniwersytetu to ponad 50 wykładów przygotowanych przez 30 Naukowców
z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Latające wykłady udostępniamy on-line w środy o godz. 16:00 wg harmonogramu emisji.

Harmonogram emisji wykładów Latającego Uniwersytetu Każdego Wieku:

Wykład nr 59, emisja 08.09.2021, dr Monika Opioła-Cegiełka,
„Redaktorki - działalność publicystyczna kobiet w XIX wieku i w I połowie XX wieku”

Wykład nr 60, emisja 15.09.2021, dr Monika Nawrot-Borowska,
„Obrazki z dziejów dziecka i dzieciństwa: Przed narodzinami - o brzemienności naszych prababek”

Wykład nr 61, emisja 22.09.2021, dr Anna Szarapka,
„Regina Kirkiłło – Stacewicz”

Wykład nr 62, emisja 13.10.2021, dr Dominika Popielec,
„Whistleblowerzy w społeczeństwie demokratycznym”

Wykład nr 63, emisja 20.10.2021, dr hab. Renata Tomaszewska,
„Czy robot zastąpi człowieka?”

Wykład nr 64, emisja 27.10.2021, dr Monika Opioła-Cegiełka,
„Działaczki Polskiego Białego Krzyża”

Wykład nr 65, emisja 10.11.2021, dr Marta Kładź-Kocot,
„Postapokalipasa jako współczesny mit”

Wykład nr 67, emisja 17.11.2021, dr Anna Szarapka,
„Felicja Krysiewiczowa”

Wykład nr 68, emisja 24.11.2021, dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła,
„Działalność społeczno-kulturalna ziemianek z terenu Wielkiego Księstwa Poznańskiego”

Wykład nr 69, emisja 08.12.2021, dr hab. Wojciech Dyngosz,
„Giuseppe Verdi w 120 rocznicę śmierci – wspomnienie o kompozytorze”

Wykład nr 70, emisja 15.12.2021, dr Aleksandra Pauszek,
„Psychopatologie”

Wykład nr 71, emisja 22.12.2021, dr hab. Monika Nawrot-Borowska,
„Z historii życia codziennego: o dawnych prezentach świątecznych”

 

Poranna Kawka czyli E-Biblioteka Seniora

Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na „Poranną Kawkę czyli E-Bibliotekę Seniora”. W każdy poniedziałek o godz. 7:00 podcast literacki prowadzą dla Państwa dr Marta Kładź-Kocot i dr hab. Mirosław Gołuński. W poniedziałkowych audycjach nasi wykładowcy opowiadają jakie książki warto przeczytać, zarówno te klasyczne jak i współczesne, światowe bestsellery, prace noblistów i innych laureatów prestiżowych nagród oraz tych niszowych, mniej znanych twórców. Co jakiś czas ukazuje się także „Bezsennik”, podcast po północy dla tych, co nie mogą spać, ale lubią się bać… a tam są same straszne historie. Wszystkich audycji można wysłuchać bezpłatnie w wolnym dostępie za pośrednictwem laptopów, tabletów czy smartphonów.

 

Klub Seniora „Złota Jesień”

Klub Seniora „Złota Jesień” działający przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza aktywnych Seniorów z Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w spotkaniach. „Złota Jesień” jest jednym z najstarszych klubów w Województwie oraz w Polsce. Klub ma wieloletnią tradycję w kultywowaniu działalności w środowisku lokalnym Seniorów, może się pochwalić organizacją różnych zabaw tematycznych oraz występami chętnie zapraszanych Zespołów - Zespół Wokalny "Tercja" i Zespół Wokalny "Niespodzianka". „Złota Jesień” zajmuje się wolontariatem, organizuje również wczasy rehabilitacyjne i wycieczki nad morze. Sezon turystyczny rozpoczyna się co roku wyjazdem do sanktuariów maryjnych w Licheniu lub Górce Klasztornej. Oprócz tego odwiedzamy również Ciechocinek, Świekatowo oraz Inowrocław. Rokrocznie organizują również klubowego sylwestra. Angażują się w liczne akcje społeczne, chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i chętnie je organizują przy wsparciu Pracowników merytorycznych KPCK w Bydgoszczy. Często wyjeżdżają także do zaprzyjaźnionych klubów seniora między innymi do Cekcyna, Barcina, Świecia czy Solca Kujawskiego. Klub Seniora „Złota Jesień” jest grupą ponad stu osób złotego wieku, którzy zawsze chętnie będą rozwijać swoje pasje oraz służyć pomocą innym. Wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w Klubie zapraszamy do kontaktu z Przewodniczą „Złotej Jesieni” – Panią Krystyną Chylewską pod nr tel. 692 704 315.


Klub Seniora „Koło PTTK nr 18”

Klub Seniora „Koło PTTK nr 18” działa nieprzerwanie od prawie 40 lat. Powstał z myślą o ludziach pasjonujących się turystyka krajową. Koło organizuje wyjazdy turystyczne, prelekcje i pogadanki. Pośród zwiedzanych miejsc na mapie klubu znalazły się nie tylko okoliczne miasta, miejscowości takie jak Nakło, Radzyń Chełmiński czy Koronowo ale i miejsca turystyczne takie jak Łeba i Wrocław. Liderkami Klubu są Panie Alicja Porażka i Teresa Płaczkowska. Wszystkie wycieczki oraz działania Klubowiczów są odnotowywane w obszernych kronikach upamiętniających ich wycieczki. Zarząd Klubu dyżuruje w poniedziałki w godz. 9:00-10:30 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 6.

 

Pracownia Integracji Międzypokoleniowej w sieci

Wykłady, koncerty, przedstawienia teatralne, audycje, audiobooki, wywiady, monodramy, wykłady, warsztaty, spotkania z historią, wystawy i wiele innych materiałów czekają na Państwa w wolnym dostępie za pośrednictwem laptopów, tabletów czy smartphonów. Dostęp do wszystkich zasobów jest bezpłatny, nie trzeba się nigdzie logować czy zakładać kont. Szczególnie polecamy Państwu Warsztaty Metodyczne ARS 2020, Garaż III Wieku czy Babciną Księgę Bajek, gdzie Słuchaczki Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Akademii Sztuk Wszelakich, trzy razy w miesiącu wcielą się w niesamowitą Babcię Bajarkę, która opowiada dzieciom do snu wspaniałą bajkę o rycerzach, smokach, pięknych królewnach i wielkich przygodach bohaterów książek. Seniorko! Seniorze! A może to właśnie Wy chcecie czytać dobranocki dla najmłodszych? Bajki Braci Grimm, , H. Ch. Andersena, legendy polskie czekają właśnie na Was! Wszystkich chętnych do czytania Babcinej Księgi Bajek zapraszamy do kontaktu z nami: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Pracownia Integracji Międzypokoleniowej, pokój nr na parterze. Tel. 780 181 770 lub 52 585 15 01, e-mail. integracja@kpck.pl. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:00.