logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Konsulat Honorowy Austrii w Bydgoszczy 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyraziło z dniem 8 lutego 2017 roku zgodę na tymczasowe powierzenie Pani Martinie Gareis, Konsulowi Ambasady, funkcji kierownika Konsulatu Republiki Austrii w Bydgoszczy, zgodnie z artykułem 5 Konwencji Konsularnej między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Austrii.

 

tymczasowy kierownik: Konsul Martina GAREIS

Ambasada Austrii, ul. Gagarina 34, 00-748 Warszawa

Tel. 22 841 00 81

Fax 22 841 00 85

E-Mail: warschau-ob@bmeia.gv.at