logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

1. Wiosenny Festiwal Biegowy

2019-04-07 10:00
2019-04-07 15:00
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
Pozostałe

Biegi dzieci i młodzieży od 100m do 1500m
-  Bieg Elity na 5 km – będzie posiadać atest PZLA (zgłoszenia dla Zawodników z wynikiem poniżej 16:00 w przypadku mężczyzn i 18:00 dla kobiet na 5km lub z rekordami życiowymi poniżej 33min dla mężczyzn i 38min dla kobiet w biegu na 10km)
Dla mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych: M 16 (16 -29 lat), M 30 (30 -39 lat)
Dla kobiet w następujących kategoriach wiekowych: K 16 (16 -29 lat), K 30 (30 - 39 lat)
Kategoria niepełnosprawni na wózkach – dystans 5km
Dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim — typ I.
Dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach sportowych z napędem bezpośrednim — typ I.
Dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych na wózkach z napędem pośrednim (łańcuchowym) — typII.
Nordic Walking – 5km
Klasyfikacja marszu prowadzona będzie w kategorii OPEN kobiet i OPEN mężczyzn
W przypadku zgłoszenia ponad 100 osób przewidujemy podział na kategorie wiekowe.
Bieg otwarty (amatorski )10km – trasa będzie posiadać ATEST PZLA
Dopuszczeni zawodnicy z rekordem  powyżej 33min dla mężczyzn i powyżej 38min dla kobiet na 10km . Zawodników biegający szybciej proszeni są do zgłoszenia na 5km ( bieg Elity )
Klasyfikacja
a)    generalna dla kobiet i mężczyzn.
b)    wiekowa:
l. Dla mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych: M 16 (16 —29 lat), M 30 (30 39 lat), M 40 (40 -49 lat), M 50 (50 - 59 lat), M 60 (60 - 69 lat), M 70 ( powyżej 70 lat).
2. Dla kobiet w następujących kategoriach wiekowych: K 16 (16 —29 lat), K 30 (30 — 39 lat), K 40 (40 — 49 lat), K 50 (50 - 59 lat), K 60 (60-69 lat), K 70 (powyżej 70 lat).
c)    drużynowa:
Drużyna musi składać się z co najmniej z trzech osób, w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę trzech najlepszych miejsc osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety Wygrywa drużyna, której suma 3 najlepszych miejsc jest najmniejsza i ich nazwa jest taka sama.
przykład :
1m , 5m , 14m -- 1+5+14 = 20 punktów
d)    Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy – Zawodnik/czka musi być mieszkańcem miasta Bydgoszczy posiadać zameldowanie w Bydgoszczy , okazać dowód osobisty do weryfikacji w biurze zawodów.
e)    Aktywny biegacz – pokaż numer startowy lub wynik z biegu w sobotę 6.04.2019 roku w którym wziąłeś/aś , a weźmiesz udział w dodatkowej klasyfikacji ( czekają nagrody )
Wszystkie biegi będą rozgrywane na asfalcie , pomiar elektroniczny  , chip w numerze startowym , klasyfikacje liczone wg. Czasu brutto , wyniki do własnej informacji również z czasem netto
Nagrody:
finansowe, rzeczowe, puchary, statuetki, medale.
W klasyfikacji generalnej
W klasyfikacji wiekowej
W klasyfikacji drużynowej
Szczegółowe nagrody , zostaną podane najpóźniej na miesiąc do imprezy
Uczestnictwo
- do startu w biegu na 5km i 10km  dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia,
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu,
- uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
- wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 6.04 i 7.04
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia
i obywatelstwa ewentualnie dokument uprawniający do klasyfikacji dodatkowej,
- bieg odbędzie się w zamkniętym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu, biegać wytyczoną trasą.
- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
Opłata startowa
Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości:
50zł w biegu na 10km i 5km do końca lutego 2019 roku ( w biegu na 10km dla pierwszych 30osób i pierwszych 10osób w biegu na 5km , zostanie udzielony rabat w wysokości 20% , zwrot na konto)
65zł w biegu na 10km i 5km do końca marca 2019 roku
80zł w dniu zawodów
50zł Nordic Walking
30zł w biegu młodzieżowym 16-17 i 18-19lat na 1500m
10zł w biegu dzieci 12-13 i 14-15lat
5zł w biegu dzieci 8-9 i 10-11lat
Do lat 7 bezpłatnie
Wyścig na wózkach bezpłatny
Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 31.03 2019 r. Po tym terminie opłata dla biegu na 5km i 10km wynosi 80 zł i można ją uregulować jedynie w dniu imprezy w biurze zawodów.
Dla biegów młodzieżowych , opłata pozostaje bez zmian.
Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników.

______________________
Kalendarz wydarzeń
    odbywających się w     Bydgoszczy     miej zawsze pod ręką dzięki    aplikacji mobilnej    (Android i iOS).    
______________________  
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres     wydarzenia@visitbydgoszcz.pl      
______________________  
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń. 

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl