logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zasady pobytu w Polsce dla obywateli UkrainyNajczęściej zadawane pytania


Co muszę zrobić, żeby legalnie przebywać w Polsce?           
Jeśli wjechałeś do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. z Ukrainy i zostałeś zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, Twój pobyt jest legalny przez 18 miesięcy. Może zostać on przedłużony na okres trzech lat.

Przyjechałem do Polski po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego, ale nie zostałem zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. Co muszę zrobić, żeby legalnie przebywać w Polsce?           
W takim przypadku Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie zarejestrowany podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL. Wniosek musi zostać złożony w terminie 60 dni od dnia wjazdu.

Przebywałem w Polsce przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego – jak przedłużyć legalny pobyt?   
   
Jeżeli na podstawie wizy krajowej ostatni dzień Twojego pobytu w Polsce przypada w okresie od 24 lutego 2022 r., okres pobytu ulega przedłużeniu do 31 grudnia 2022 r. W Twoim dokumencie podróży nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy.
Jeżeli ostatni dzień okresu ważności Twojego zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności ulega przedłużeniu do 31 grudnia 2022 r. Przedłużenie ważności zezwolenia na pobyt czasowy nie uprawnia do uzyskania nowej karty pobytu.

Przekroczyłem granicę – gdzie znajdę pomoc?       

Jeśli nie masz zapewnionego bezpiecznego miejsca zakwaterowania zgłoś się do punktu recepcyjnego. Znajdziesz tam wszystkie informacje na temat zasad pobytu w Polsce. W punkcie masz zapewniony posiłek, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce, gdzie możesz odpocząć. Otrzymasz też informacje o miejscu tymczasowego zakwaterowania.