logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wnioski o unijne wsparcie na most na Brdzie, Kujawską i Toruńską złożone
Trwają prace nad koncepcją przebudowy torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej. Z końcem grudnia złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Wcześniej miasto wystąpiło o fundusze na rozbudowę ul. Kujawskiej i na budowę mostów na Brdzie.


Prace nad koncepcją rozbudowy ul. Toruńskiej rozpoczęły się wiosną. Kosztują ponad 605 tysięcy  zł. Ich zakończenie planowane jest wiosną  2017 roku. Wartość całej inwestycji to blisko 44 mln zł. W I kwartale 2017 roku planowane jest wyłożenie do wiadomości publicznej opracowanej koncepcji. Będzie to okazja do zgłaszania uwag przez bydgoszczan.

Unijne wsparcie


W środę (28 grudnia) złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, który przygotowuje zadanie ubiega się o dofinansowanie na poziomie 26,8 mln zł.

- Przed nami realizacja pakietu dużych zadań związanych z rozbudową i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej o wartości pół miliarda złotych – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. -  Oznacza to, że w najbliższych latach powstaną nie tylko nowe torowiska i buspasy. Część zadań połączyliśmy z wymiana taboru. Przed nami podpisanie umowy na zakup 18 nowoczesnych tramwajów. Analizujemy też dalsze możliwości zakupu kolejnych niskopodłogowych składów.

Nie tylko Toruńska


Wcześniej w Centrum Unijnych Projektów Transportowych złożone zostały wnioski na dofinansowanie zadań związanych z rozbudową ul Kujawskiej( szacowany koszt - 276 mln, dofinansowanie - 186 mln zł) oraz budową nowych  mostów (tramwajowego i drogowego) na ul. Kazimierza Wielkiego (szacowany koszt - 80 mln, wnioskowane dofinansowanie - 49 mln zł)

Pierwszą zrealizowaną inwestycją tramwajową, na którą otrzymaliśmy już dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-20 była modernizacja ul. Chodkiewicza. Z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozyskaliśmy 13,5 mln zł. Koszt tej inwestycji wyniósł natomiast 23 mln zł.Nowe torowisko, perony i pętla

Głównym celem prac koncepcyjnych  jest opracowanie optymalnego rozwiązania dla przebudowy dwutorowej linii tramwajowej na ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej oraz od zajezdni tramwajowej do ul. Spadzistej łącznie z pętlą tramwajową. Koncepcja zakłada między innymi modernizację wszystkich przystanków, przebudowę pętli „Stomil” oraz wprowadzenie systemu ITS, nadającego priorytet pojazdom szynowym. Poza tym koncepcja uwzględniać ma możliwość dobudowania być chodników oraz  drogi   rowerowa na ul Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Perłową do granic miasta oraz parking typu „park&ride” oraz „park&bike” w rejonie przystanku przy ul. Spadzistej. Pozwoliłoby to mieszkańcom, Łęgnowa oraz terenów podmiejskich wokół Solca Kujawskiego dojeżdżać własnym samochodem lub rowerem do pętli Stomil, a dalej drogę do centrum miasta kontynuować tramwajem.

Realizacja inwestycji zdecydowanie poprawi stan techniczny układu torowego i sieci trakcyjnej na ul. Toruńskiej.