logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Solidne fundamenty bydgoskiej gospodarki
Poziom bezrobocia na terenie Metropolii Bydgoszcz jest najniższy w całym regionie. Bydgoszcz wyprzedziła Toruń pod względem średnich płac. Gospodarczy rozwój miasta wspierają działania Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.


Z końcem ubiegłego roku bezrobocie w Bydgoszczy wynosiło 3,5 %. W Powiecie Bydgoskim było to  5,1 %.
 - Te wskaźniki mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią są tylko nieco gorsze  niż w ubiegłym roku – ocenia prezes Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Andrzej Półgrabski. - Pokazują siłę bydgoskiej gospodarki, która ma solidne fundamenty. Pomaga duże zróżnicowanie branż oraz inwestycje mniejszych przedsiębiorstw. Pracodawcy działający w Bydgoszczy tworzą nadal miejsca pracy dla mieszkańców miasta, Metropolii Bydgoszcz i regionu. Cieszę się, że w ślad za tym zmieniły się wskaźniki wynagrodzeń. Od ubiegłego roku Bydgoszcz stała się liderem województwa pod względem średnich wynagrodzeń i utrzymujemy  tę pozycję. Z początkiem roku rozpoczęły się budowy nowych firm w naszym parku, przygotowujemy kolejne atrakcyjne tereny dla inwestorów, a wkrótce rozpoczniemy budowę inkubatora przedsiębiorczości.

We współpracy z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego (BARR) przygotowywane są również kolejne duże przedsięwzięcia. Na terenie dawnych zakładów chemicznych oraz pól irygacyjnych powstać mają m.in.  centra logistyczne. BARR nieodpłatnie świadczy profesjonalną obsługę projektów inwestycyjnych w mieście w formule „one stop shop”. Pomaga m.in. w wyszukaniu nieruchomości dopasowanych do indywidualnych wymagań, uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych czy aplikowaniu o dostępne zachęty inwestycyjne. Wspiera także przedsiębiorców w zakresie badania potencjału lokalnego rynku i nawiązania współpracy z bydgoskim środowiskiem naukowym. Z jej pełną ofertą można zapoznać się TUTAJ.

 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, spółka podejmuje szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Z jej pełną ofertą można zapoznać się TUTAJ. Wskaźniki bezrobocia:

  • Poziom bezrobocia w Bydgoszczy – 3,5% (w powiecie bydgoskim - 5,1%)
  • Poziom bezrobocia w Toruniu w styczniu 2021 roku – 4,6% (w powiecie toruńskim – 10,7%)

Wskaźniki wynagrodzeń:

  • Średnie wynagrodzenie w Bydgoszczy w styczniu 2019 roku – 4291,14zł brutto (3113zł netto)
  • Średnie wynagrodzenie w Toruniu w styczniu 2019 roku  - 4666,67zł brutto (3593 zł netto)
  • Średnie wynagrodzenie w Bydgoszczy w styczniu 2021 roku – 5333,13zł brutto (3848 zł netto)
  • Średnie wynagrodzenie w Toruniu w styczniu 2021 roku  - 5182,95zł brutto (3742 zł netto)